måndag 13 februari 2017

Sweco som ny medlem

Jag träffar Jørgen Beider, arkitekt och direktör för Sweco International Healthcare, för att ställa lite frågor om Sweco och deras nya medlemskap när vi båda var nere på Arab Health.

Swecare är väldigt glada att ha fått er som medlem. Med erfarenheter från hela världen och inom ett område som angränsar till många andra spännande sektorer är ni ett kul komplement till många av de mer traditionella medtech eller pharma bolagen i vår medlemskrets.Berätta vad du fyller dagarna med?
Vi på Sweco arbetar med sjukhusprojekt i hele Nordeuropa. Vi har i dag över 1000 arkitekter på Sweco utspridda på våra kontor i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland, utöver dem har vi alla våra ingenjörskollegor i ännu fler länder. Sist jag kollade upp hade vi över 20 pågående sjukhusprojekt, så vi gör självklart mycket för att koordinera och utnyttja våra resurser och ”know-how” i olika länder inom en bredd av områden. Mitt jobb består bl.a. i att sprida vår kunskap utanför Europa. Det betyder att jag reser en hel del mellan våra kontor men även ut i världen för att träffa kunder.

Akutsjukhus i Viborg, Danmark

Vilken roll spelar Sweco International inom Healthcare sektorn?
Sweco International er en enhet på Sweco som hanterar alla våra uppdrag utomlands - även Healthcare. Vi är en liten grupp arkitekter som i en första fas arbetar med att definiera vilka behov de olika projekten har och samlar sedan ihop ett team från resten av koncernen. De är då skönt att vara del av ett stort företag med en bredd av resurser. Vi kan hantera alla delar av byggprojekt, med fördel redan från planering och sedan programmering, projektledning samt alla arkitekt- och ingenjörstjänster till en färdig byggnad. Det är ett otroligt starkt koncept som väcker stort intresse runt om i världen. De är mycket få av våra konkurrenter även på internationell nivå som kan erbjuda det.

Universitetssjukhus, Triangel, Helsingfors


Vad skulle du säga utmärker Sverige och sjukhusbyggen i Norden? Eller hur sticker svenska sjukhusbyggen ut i jämförelse med andra?
Svenska sjukhusbyggen eller jag skulle snarare säga skandinaviska sjukhusbyggen sticker ut från mycket av det vi ser byggas på andra platser. I Skandinavien tar vi in perspektiv från både patientorganisationer och klinisk-, teknisk- och administrativ personal på sjukhusen för att säkerställa allas intressen. Med det skandinaviska tankesättet får man ett välskött sjukhus med en god miljö och ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur bidrar till att minska driftskostnaderna och miljöpåverkan, utan att äventyra den medicinska standarden.
 Ett exempel är att vi t.ex. lyssnar in städpersonalens synpunkter för att få sjukhus som är lätta att rengöra och därmed bidrar till att minska risken för infektion, som är en av de största utmaningarna inom sjukvården idag. 
Vi fokuserar även på arkitektur och landskap som en viktig del i läkningsprocessen, vilket i sin tur bidrar till att minska ledtider och därmed ger bättre värde för pengarna för sjukhusägare.

Jag tror att många av de saker vi tar hänsyn till i skandinaviska sjukhusbyggen är sådant som kommer att efterfrågas världen över i framtiden.Lokalsjukhus, Angered, Göteborg


Vilka marknader tycker ni vore kul att få satsa på tillsammans med Swecare?
Hela världen är i gång med att uppgradera deres hälsa i takt med den ekonomiska utvecklingen i världen där fler personer har råd med bättre vård. Det är därför mer en fråga om att fokusera på de områden där vi bedömer att efterfrågan på specialkunskaper som vi har i Skandinavien - och är beredda att betala för att få denna kunskap. Vi kan inte vara de som konkurrerar på pris utan på kvalitet - även om vi naturligtvis måste vara konkurrenskraftiga inom vårt segment.
Det är svårt att definiera specifika länder för vi ser intressanta marknader i Mellanöstern, Afrika, Asien och Sydamerika. Det är ofta mer en fråga om var man stöter på kunder som man får bra kontakt med. Mellanöstern och Kina är nog dock de områden vi satsar mest på och där vi gärna aktivit samarbetar med Swecare.
 
Men så skall man känna till att det säkerligen dyker upp spännande projekt i Afrika och/eller Sydamerika som man inte har planlagt för men de kan vi anpassa oss till, så är det ofta. 
Varmt välkomna som medlemmar, vi ser framemot att ha med er på våra event och delegationer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar