torsdag 2 februari 2017

Svensk delegation på workshop och nätverksträff i London med fokus på eHälsaFörst ut på dagen var en workshop anordnad av D Health Ltd som driver Catalyst-programmet och konsulttjänster inom eHälsa. Workshopen inleddes med en presentation av Steven Dodsworth om hur hälsosystemet håller på att glida isär i en publikt finansierad sjukhus-orienterad specialistvård och en privat finansierad kund-orienterad vård för vårdkonsumenter. Denna process utav “Divergence” var huvudtemat för dagen. Under presentationen som byggdes vidare på av Jeremy Cummins så lyftes 5 drivande krafter som gör att utvecklingen går åt detta håll.Därefter fick deltagarna själv bidra med kommentarer kring hur dessa drivande krafter påverkar dem själva och efter några rundor av pappersarbete diskuterades frågorna i gruppen som bestod utav både entreprenörer som storföretag såsom Microsoft och Withings. Slutsatserna kretsade både kring samhällsutveckling, hållbarhet och även hur nya tekniker såsom Internet of Things (IOT), Artificiell Intelligens (AI) kan förändra ekosystemet radikalt. Det var också intressant att notera att de Svenska och Brittiska deltagarna hade lätt att identifiera sig med varandra och vårdsystemen kring Landsting och NHS, samt att barriärerna för att sälja mot publika vården ansågs likvärdiga, men att det fanns stor potential för affärer och samarbeten sinsemellan. Alla var helt överens om att eHälsa inte är ett nationellt fenomen och att bolagen behöver bli bättre på att nå den globala marknaden.
 


Senare på eftermiddagen var det dags att byta möteslokal i värden Olswang LPPs stora och eleganta byggnad för att delta på nätverksträffen för OneNucleus som är en anrik medlemsorganisation för life science bolag i London-Cambridge regionen. Moderator var Lucy Robertshaw som fick igång det fullsatta rummet med några enkla och roliga frågor om Sverige, för att sedan berätta mer om satsningar och relevant fakta om Svensk life science. Hon passade även på att locka Britterna till några av främsta internationella konferenserna inom life science som hålls i Sverige 2017.
 


Därefter var det dags för “The Swedish Showcase” där Swecare och medlemsbolagen presenterade sig. Några Danska var även inbjudna i god grannsämja, och medan eftermiddagen blev kväll och mer kaffe och fikabröd intogs var det dags för paneldiskussionen kring eHälsa och “Wearables” med våra goda vänner Joao Bocas och Anders Björlin.
 En lyckad dag i London helt enkelt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar