måndag 3 april 2017

Framtiden kräver mer samarbete

Morgonstunden började med ett upplyftande tal från Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science för de ca 500 deltagarna på Future of Swedish & Danish Life Science som hölls för sjätte året i rad i Medicon Village i Lund. Inte oväntat spenderades en stor del av presentationerna på att lyfta vikten av samarbete både mellan regioner och nationer så väl som organisationer.
 Detta var ett återkommande ämne som även behandlades under frukostseminariet som hölls dagen efter där några av de inresta delegaterna från Storbritannien och Kanada lyfte upp möjligheterna med utökat samarbete och affärer med dessa länder. Där den just enkelhet att göra affärer pga. liknande system, attityder och kultur ansågs vara bidragande orsaker. Att det rådde god stämning kunde bekräftas av de många och hjärtliga skratten under presentationerna och på kaffepauserna.

Det poängterades även att det inte bara är bilateral handel som är av intresse utan också att samarbeta på andra marknader för att tillsammans ta större andelar och få till affärer särskilt i de fall där kunden har förväntningar på helhetslösningar som enskilda företag och länder har svårt att leverera mot. Trots en uppenbar besvikelse kring beslut som kan försvåra handel var alla närvarande överens om att goda affärsrelationer och vänskap består även under prövningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar