fredag 21 april 2017

Botten-upp perspektivet behövs för att bli Bäst i Världen 2025 på e-Hälsa

På Torsdag morgonen 20 April möttes tjugotalet medlemsbolag, experter för en workshop med några av huvudmännen för den handlingsplan som finns för Vision 2025 som regeringen tagit fram.

Morgonen inleddes utav en presentation av Karina Tellinger från SKL som beskrev målbilden för handlingsplanen och strukturen och processen för hur arbetet framöver ska ske mellan huvudmännen och de olika rådsfunktioner där även internationalisering och omvärldsbevakning ingår. Efter en åsiktsfylld och dynamisk debatt som följde kunde det sammanfattas att utgångspunkten för bättre koordinering mellan huvudmännen är önskvärt men att större förankring nedåt i verksamheterna vore önskvärt och att ett botten-upp perspektiv behövs för att lyfta på de aspekter som rör bolagen och experterna.


Även om en stor del av workshopen gick åt att diskutera det svenska vårdsystemets tillkortakommanden för att kunna ta till sig ny teknik, nya processer men framför allt förändras som organisation så var detta med utgångspunkten att dessa är nödvändigheter och att en svensk hemma marknad är en grundförutsättning för att kunna exportera och göra internationaliseringssatsningar.Detta blev en bra brygga för Jean-Luc af Geijerstam och Rebecca Törnqvist från e-Hälsomyndigheten att prata om de områden där man lyckats väl med nationell och europeisk samordning, såsom e-recept. Det framkom tydligt av deltagarna att det fanns ett behov av fler liknande nationellt styrda systemförbättringar som rör annat än de områden som berörs i handlingsplanen såsom semantik, standarder och juridik. Frågeställningarna handlade till en del om vad konstitutionen tillåter kontra vilken frihet och ledarskap till nationellstyrning behövs. Stämningen präglades från alltifrån besvikelse kring omfattningen och bristen på allokerade resurser till en optimism om att använda målbilden och handlingsplanen som ett verktyg för att åstadkomma förändring genom egna initiativ och att bli bättre och tydligare kravställare mot huvudmännen.
Slutligen visades ett konkret exempel på hur organisationer med olika syfte och intressen ändå kan samarbeta för ett gemensamt mål genom filmvisning utav ett marknadsföringsmaterial som Swecare och dussinet medlemsbolag tillsammans framtagit och finansierat och som ligger på ehealthbysweden.se    Inga kommentarer:

Skicka en kommentar