fredag 12 maj 2017

Inkommande delegation från Deutscher Bundestag -med rundabordssamtal om ehälsa


Det var ett glatt sällskap av tyska riksdagsledamöter som på torsdagen besökte Sveavägen 63, och det Life Science kluster som residerar på adressen. Rundabordssamtalet skedde i samarbete med Tyska ambassaden i Stockholm, och ambassadens* Patricia Steiners närvaro uppskattades mycket av värdarna.

Samtalen inleddes med en presentation av det svenska sjukvårdssystemet och dess principer av Hans Winberg, tfVD i Swecare, vilket resulterade i en livlig och produktiv debatt.


 


 

Praktiskt och Realistiskt var några nyckelord som lyftes i debatten som kombinerade teori med hur verksamheter bedrivs och beslut tas. Därefter presenterade Nima Jokilaakso om vilka unikiteter som Svensk ehälsa har och visade filmen från kampanjsidan e-healthbysweden för riksdagsledamoterna. Frågeställningar som lyftes kring e-hälsa är de problem som finns kring definitioner/semantik, standarder och reglering kring medicinska appar. Där tyskarna särskilt lyfte upp lösningar med ”digitala autobahn” och vikten utav att Sverige och Tyskland samarbetar för att skapa tydliga regler som är patientsäkra OCH företagsvänliga.

 


Därefter presenterade Jonas Vikman på LIF bland annat om vilken e-recept haft för läkemedelsindustrin och för patienterna, där det fanns stora lärdomar mellan länderna att dela med varandra.

 


Sist men inte minst presenterade Henrik Moberg på Swedish Medtech kring just de regler som idag finns kring medicinska appar och andra e-hälsoprodukter och tjänster som behöver CE-märkning. Slutsatsen från en väldigt produktiv dag var enligt delegationsledaren och riksdagsledamoten Dr. Edgar Franke att de Svensk-Tyska relationerna är starka och att det finns ett stort ömsesidigt värde av fler möten av detta slag. En bra förutsättning för att i praktiken och realiteten skapa affärer helt enkelt!

 


*Vi ursäktar tryckfelsnisse som smög in i texten och förtydligar att ambassadrådet har lång erfarenhet av sociala frågor.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar