måndag 8 maj 2017

Inkommande delegation från Jiangsu Province - pharma och medtech

Idag har vi haft besök av en inkommande delegation från Jiangsu provinsen, bl a några av de representanter från Handelskammaren som vi träffade under vårt besök i slutet av mars. Roligt att kunna återgälda dem med bra möten på hemmaplan!Delegationen i övrigt bestod bl a av ordföranden för Nanjing Pharmaceutical Association, tre läkemedelsbolag, ett par inom medtech, e-hälsa och utbildning respektive logistik, totalt sett 14 personer. Alla var intresserade att komma i kontakt med svenska företag, för möjliga samarbeten, distribution och import.

På förmiddagen ordnade vi ett möte tillsammans med Nordic China Healthcare Solutions, med presentationer från 8 svenska aktörer och företag. Alla i delegationen var intresserad, och det utbyttes visitkort åt höger och vänster i pausen.Efter lunch höll Bengt Mattson, LIF, en mycket uppskattad presentation om miljö, hälsa och säkerhet i läkemedelsbranschens hela värdekedja. Bengt pekade på läkemedelsindustrin är global, som måste arbeta med globala standards världen över, och att detta är enda sättet om man vill kunna samarbeta över landsgränser. Han pratade också om de stora läkemedelsföretagens gemensamma roadmap för antibiotikaresistens, som går ut på att minska utsläpp från tillverkning, förskrivning endast i nödvändiga fall och behovet av fokus på bra diagnostik och bra vaccinationsprogram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar