torsdag 31 augusti 2017

Belgisk delegation till Sverige för att lära sig om äldreomsorg och demensvårdDet var ett glatt gäng av främst direktörer och chefer från äldreomsorgsboenden i Belgien som anlände till Stockholm på Måndagen 28 Augusti. Framför sig hade de ett fullpackat program för fyra dagar. Programmet började med möten på SKL och Stockholms stadsmission på måndagen och på tisdagen gjorde man bland annat studiebesök på Aleris äldreboende ”BåthöjdenPlaza” samt vård- och omsorgsboendet ”Brommagården” där intresset var kring hur de arbetar lokalt med demensvård.

På onsdagen var det då dags för de rundabordssamtal hos Business Sweden på World Trade Center, där Ebba Hult började med att presentera principen hur Business Sweden och Swecare arbetar tillsammans och med andra aktörer genom trippel helix modellen. Därefter var det presentationer av Socialstyrelsen som gick igenom Sveriges nationella strategi inom demens samt de nationella riktlinjer som finns.

 


Essity / SCA som även är partner till delegationen, visade upp sina senast produkter och vilken effekt en utvärdering mha sensorer kan ha för att minska onödigt obehag i vardagen. Eva Nilsson Bågenholm på Humana presenterade både hur verksamheten kring egna boenden och genom upphandlingar/anbud med kommuner och landsting går till och betonade hur filosofin kring aktivt åldrande/levande genomsyrar hela verksamheten. Vidare var hon noga med att betona vikten av att använda sig utav de kvalitetsregister som finns, och att jämlikhetstänket kombinerat med kvalitetstänket skapat en bra standard. Att införa och arbeta aktivt med en filosofi i verksamheten är dock inte enkelt, så det var ju passande att Niklas Källberg, VD på Helseplan förklarade hur de hjälper organisationer i organisationsförändring. Där IT och ledarskap är viktiga komponenter, men där de organisatoriska problemen till mindre och mindre utsträckning är egentligen tekniska.

 


Därefter blev det studiebesök på Silviahemmet på Drottningholm, där direktör Lotta Roupe tog emot sällskapet. Efter en historisk överblick så diskuterades den holistiska vårdfilosofi med ursprung från palliativ vård ( fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt element), och hur denna vårdfilosofi omsätts i de utbildningar, certifieringar och dagliga verksamheten på Silviahemmet.

 


Detta rundades av slutgiltigen med möten på Karolinska Institutets neurobiologiska enhet, där demensrelaterade frågor lyftes utav den akademiska expert grupp som mötte delegationen.  Slutsatsen, från delegationen organiserad av DeBeCo§ ARANTH konsulter inom äldreomsorg i Belgien är att det finns områden för lärdom för båda parter, och att de svenska lösningarna var högst relevanta för de belgiska äldreomsorgsdirektörerna.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar