måndag 16 oktober 2017

Då far vi Karl-Oskar, då far vi till Amerikat!

Onsdag eftermiddag 11 oktober samlades en blandad grupp bolag för ett seminarium om vad som är viktigt att tänka på när man vill in på den amerikanska marknaden. För några bolag var frågeställningen extra angelägen och relevant då de under året deltagit i EU-programmet CB Health Access till fjärran marknader. Där de fått stöd och coachning på Svenskt håll av Swedish Medtech och SWECARE, och via den lettiska partnern i detta centralbaltiska program en marknadscoach i USA, vilket då i programmet ska kulminera i en resa för medverkande bolag till Philadelphia, PA i slutet av oktober.
Så efter en praktisk genomgång inför resan med de bolag som förberett sig för resan och en maning att lämna jante-mentaliteten hemma, så berättade Kevin Chambers och Tuula Ahlström på Amerikanska ambassaden om SelectUSA- programmet, vilket stöd som finns att hämta och vilka användbara verktyg som finns på hemsidan såsom klusterkartor och detaljerad statistik som kan vara till stor nytta inför investeringen att lansera i USA.

Därefter presenterade Lennart Almstedt sina erfarenheter från Go to Market USA, och vikten av att se lanseringen i USA som flera etapper där en viktig lärdom är att det är relativt enkelt att få igång viss verksamhet i USA men att det stora problemet är att skala verksamheten. För att kunna vara beredd så är det värt att inse att varje etapp är viktig och att olika verktyg tillsammans med metoder såsom lean-startup, är hjälpsamt. Vidare bör man inse att det är viktigt att engagera experter och partners på flera nivåer och i flera etapper så att den hjälpen tar en vidare i processen.

Efter att få flertalet praktiska tips av Lennart var det dags att diskutera ersättningssystemet, då detta är en central del att förstå för att lyckas i det stora landet i väster. Mary Scheuermann, använde sin presentation till att lyfta hur Affordable Care Act, ACA eller ”Obamacare” som den kallas i folkmun, fler former av ersättningsmodeller. Där målet är minska andelen av ”fee-for-service”-modellen som dominerar på marknaden. I en kommentar kring huruvida dessa mer resultat-orienterade och preventiva-modellerna kommer försvinna ifall ACA, ersätts så var svaret att det finns en bipartisan enighet att dessa ersättningsmodeller kommer finnas kvar, och en eventuell ny reform snarare vill garantera ”friheten” att inte ha en sjukvårdsförsäkring, och friheten att skattemedel inte ska gå till välfärdsprojekt.  En slutsats, var att det finns ett stort antal aktörer på marknaden som de svenska bolagen kan ha som kunder.
Så om två veckor åker nästa svenska ”landslag” för att gräva guld i USA…
...to be continued.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar