tisdag 14 november 2017

”De Tio Förbudsorden” om Pharma och eHälsobolagen får prioritera

Eftermiddagen 13 November fylldes konferenslokalen i City Life av forskande läkemedelsbolag och eHälsobolag med syftet att nätverka och sinsemellan diskutera kring vilka utmaningar i vårdens digitalisering som påverkar bolagen mest.

Initiativet för träffen togs utav Swecare och LIF, som en del av den samverkan som blivit enklare i och med att vi numera är goda grannar i det Life science kluster som bildats på Sveavägen 63, i Stockholm. Båda medlemsorganisationer har egna fokusgrupper (sk. Task Force) för just Digitalisering och eHälsa, där man både bedriver kunskapsutbyte och diskuterar initiativ inom området.
Eftersom deltagarna alla har stor kompetens inom området och utbytet sinsemellan är viktigt blev formatet rundabordssamtal, kring temat digitalisering av vården. För att ha en gemensam bas att diskutera från och att inte uppfinna hjulet så bjöds Hans Winberg, från Leading Healthcare in som öppningstalare för att presentera ”De Tio Förbudsorden”. Saker man INTE ska göra för att underlätta digitaliseringen! Mycket spännande tyckte deltagarna som efter en livlig diskussion vid kaffepausen tog vid med uppgiften att i rundabordssamtal prioritera bland dessa förbudsord.Det framkom vid presentationerna att båda typer av bolag numera hade en samstämmig syn kring vilka utmaningarna var och vad man INTE ska göra för att underlätta digitalisering. Det handlade om att Ersättningssystemen inte ska hindra innovation, Data ska inte behöva skrivas in flera gånger manuellt om det kan automatiseras eller göras tillgängligt mha bättre interoperabilitet, och Patienter ska inte hindras från att möta vården och delta i sin egen vård med de digitala verktyg som existerar.


När de tuffa frågorna avhandlats och deltagarna passade på att mingla och utbyta visitkort, antecknade projektledarna från Swecare och LIF flitigt så att detta fångas upp och återkopplas till fokusgrupperna.
Förändringsagenter vilar aldrig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar