torsdag 22 februari 2018

Storbritannien storsatsar för en framtid där Life Science sektorn är högprioriterad

Det var en uppskattad summering som Björn Axelsson på UK Department for International Trade gjorde av den uppdaterade industriella strategin för life science på 75 sidor skriven av professor Sir John Bell till regeringen. Strategin är indelad i ideer, människor, infrastruktur, affärsklimat, platser och de förslag som insamlats är del av den öppna inbjudan till industrin att föreslå åtgärder som gör att den brittiska life science sektorn som omsätter £64 miljarder årligen och har över 233 000 anställda ska hålla sig konkurrenskraftigt även efter brexit.

Denna rapport som är en del av den bredare industriella strategin ska stå som grund för en så kallad Sector Deal mellan regeringen och industrin. Den som nu presenteras är en utav totalt 4 som lanseras och några av de tydligaste dragen handlar om större investeringar från staten och industrin tillsammans. Några exempel är att staten ökar sin R&D budget från det moderata 1.7 % till 2.4 % av BNP, vilket procentuellt fortfarande är långt efter länder som Israel, Japan och de nordiska länderna men i absoluta tal skulle föra landet till den grupp av 5-6 länder som investerar mest på forskning och utveckling.

Ett annat exempel är att skapa samverkansplattformar mellan privata och publika aktörer inom life science och vård såsom HARP (Health Advanced Research Programme) startas, stärka kapaciteten och effektiviteten för kliniska prövningar, £146 miljoner av staten investerat i läkemedelstillverkning (som matchas av en både en industriell strategisk fond på £253 miljoner och bolagssatsningar från bl.a NovoNordisk, GSK, AstraZeneca, MSD och Cobra). Detta kopplat med satsningar för snabbare innovationsupptag i NHS genom satsningar på medtech- och digitala innovationshubbar, samt intraprenöskap gör att finns anledning även för svenska bolag att hålla sig a jour med utvecklingen.

Trotts att stimulansåtgärderna främst är riktade mot den inhemska industrin, så menade de inbjudna talarna från Storbritannien som representerade GRS och Accelerate UK att den inhemska marknaden är så beroende av importerade produkter och tjänster att både utmaningarna och stimulansen mest påverkar den inhemska industrin. För svenska bolag är det (fortfarande) business-as-usual och det är viktigt att inte stirra sig blind på det som sker på makronivå utan att bearbeta kunderna som främst är inom NHS intensivt och ihärdigt då företagskulturen generellt är mer konkurrensorienterad, samtidigt som de fyra nationella NHS (Wales, England, Skottland och Nordirland) med övriga relevanta organisationer kan upplevas som en seg koloss om man inte hamnat rätt i organisationen. Att komma rätt i handlar både om att identifiera rätt partners på plats, men också om att ingå i ”rätt” kretsar då medlemskap i olika grupperingar och föreningar är en del av affärskulturen, eller som det något skämtsamt påpekades att lyckas i Storbritannien handlar om att nätverka i London och sälja utanför.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar