fredag 23 februari 2018

En vänskapsmatch mellan likar när Sverige och Kanada möttesDet var absolut fullsatt när Swecare tillsammans med Business Sweden, RISE och Fiberoptic Valley bjöd in till seminarium om den kanadensiska marknaden.Introduktionen till marknaden av Agata Leszkiewicz och Christian Orrego Silvander från Business Sweden i Toronto visade på de stora likheterna vad gäller (företags)kulturella aspekter, demografi, decentralisering och kostnader i sjukvårdssystemet, digitaliseringsbehov särskilt inom distansvård, då tillgänglighet är lika stor utmaning som i Sverige med långa vårdköer och effektiviserade sjukhus med få sängplatser. De tre stora skillnaderna mellan länderna är den geografiska storleken, de stora läkemedelskostnaderna och de höga läkarlönerna i Kanada.

Detta bidrar till att det är relativt lätt för svenska bolag att etablera sig i Kanada, såsom Per Stenström, VD på Medrave Systems AB erfarit med deras satsning men att man också upplevt den tröghet som ofta förknippas med Sverige att komma till affär, vilket är en utmaning för särskilt mindre bolag.

Därför är stöd och partners på plats viktiga, men också att ha rätt ingångar till de flera organisationer som finns för att den kanadensiska vården ska fånga upp innovationer. Ett exempel är CABHI (Center for aging and brain health innovation) och Simon Cheesman presenterade över Skype hur de arbetar och kan stötta bolag som vill in på marknaden.


För det måste nämnas att Kanada inte enbart är en intressant marknad som handeln kan öka till, landet ligger i framkant inom forskning på områden mellan IKT, Life Science och Healthcare såsom AI och gamification så potentialen för strategiska partnerskap och kunskapsutbyte är högt, vilket gör att forskningsinstitutet RISE och Fiberoptic Valley finner landet högprioriterat.

Slutligen, som vi i tidigare Kanada-seminarier nämnt är det främst i Ontario och Quebec som befolkningen, industrin och investeringarna är koncentrerade vilket gör att Toronto blir målet för den kommande delegationsresan som vi gör tillsammans med seminariets organisatörer.På återseende! See you again! au revoir!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar