fredag 21 september 2018

Inkommande delegation från Ryssland

Det var med stor entusiasm som delegationen ledd av Sergey Aleshchenko, Vice ordförande i Social Security Fund of the Russian Federation besökte Swecare och lärde sig mer om hur det svenska vårdsystemet fungerar.

En stor del av frågorna gällde såklart rehabilitering, och vilken roll publika och privata aktörer har för att erbjuda bra lösningar för befolkningen. Man berätta även om det system de arbetat med att få en kontinuitet i vårdkedjan och samarbetet mellan vårdgivare och deras motsvarighet till försäkringskassan. Detta är ett område där det finns möjlighet för kunskapsutbyte.

Vidare fanns stort intresse för Vision eHälsa2025 och vikten av att ha bra interoperabilitet och modern lagstiftning för att kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter, och skapa bra grund för innovativa företag inom området.

Dmitry Selivanov, Head of the IT Department berättade att man tittar noga på utvecklingen i Estland och Finland  som man ser som föregångare inom området patientjournaler med tonvikt på integritets- och cybersäkerhetsfrågor. Ett området man var överraskad att Sverige inte kommit längre i med tanke på den ledande positionen Sverige har inom e-recept. Den kommande Life Science Strategin och arbetet med Vision eHälsa2025 bör kunna flytta fram Sveriges position även inom patientjournaler och andra plattformar som möjliggör en mer kontinuerlig vård för patienten och anhöriga. Det finns en god grund för fortsatt erfarenhetsutbyte.

på återseende! до свиданья! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar