måndag 26 november 2018

Högnivå studiebesök från Ukraina lockar svenska bolag

Svenska ambassaden i Kiev anordnar tillsammans med Swecare ett intensivt program i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Linköping med målet att lära sig mer om svensk sjukvårdsledning, få insikter om vilka tekniska lösningar som företagen erbjuder och hur dessa appliceras i den svenska vården. Speciellt fokus för delegationen är cancer-vård, även om  intresset även är stort för infrastruktur investeringar då landet genomgår en sjukvårdsreform.Välkomstpresentationen hölls av statssekreterare Agneta Karlsson på Socialdepartementet där hon bl.a. förtydligade regeringens stöd i reformarbetet och att Sverige är den tionde största investeraren i Ukraina. Detta uppskattades utav viceminister Olexandr Linchevsky, Ministry of Health of Ukraine som presenterade om de stora framsteg landet gjort de senaste åren inom sjukvårdsområdet både gällande ny infrastruktur, nya differentierade betalningsmodeller enligt pay-for-service model, samt det breda folkliga stöd man lyckats samla för att genomföra fritt-vårdval s.k. ”electronic declaration”. I detta ingår val av familjeläkare, nationella e-register, patientjournaler, och att så småningom bli helt harmoniserat och följa europeiska kvalitetsstandarder och semantik.  För att lyckas med detta ambitiösa mål har man stort behov av att öppna upp marknaden för utländska bolag som kan bidra med sina produkter, tjänster och kompetens.


Därefter fick viceministern och den stora delegationen (bestående av bl.a. direktörer och chefer från regionala sjukvårdsgivare, cancerkliniker och svenska life science bolag i Ukraina) ta del av en informativ presentation av Mona Heurgren och Anna Mattsson på Socialstyrelsen om deras uppgift, nationella register och hur de arbetar med data, guidelines och screening-program.Därefter blev det en presentation av Andriy Beznosenko, chefsläkare på National Institute of Cancer of Ukraine om förekomsten av cancer och den nationella cancerstrategin. Där han betonade att även om landet gjort stora framsteg de senaste åren återstår stora investeringar inom cancervården för att närma sig kapaciteteten och kvaliteten för motsvarande länder. Ett tema som även Alla Sheptitska på Elekta och Tim Thurn, VD på C-Rad återkom till och gjorde bl.a. jämförelser med Polen.
Men innan företagspresentationerna var det svensk fika och Ylva Wide från eHälsomyndigheten som berättade om deras uppdrag med e-recept, men även om patientjournaler och delning av hälsodata diskuterades och deltagarna var imponerade av vision eHälsa2025 som lyftes som ett viktigt policyverktyg. Sammantaget är det uppenbart att det finns ett stort intresse för svensk kompetens och att en nybyggaranda finns i Ukraina när system måste byggas upp från grunden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar