fredag 7 december 2018

Premiär för "Så blir patienten en ovärderlig resurs" – första delen av en seminarieserie

I onsdags var det premiär för Swecare's nya seminarieserie kring hur patienten kan vara en resurs i vården och hur man genom att göra patienten mer delaktig också kan nå en effektivare vård som alla vinner på.

Ämnet har väckt stor nyfikenhet bland både nya och gamla medlemmar och det var fullt ös när City Life Konferens & möten fylldes med deltagare, företagspitchar och mingelsugna. Efter julfika så blev det dags att kicka igång "Så blir patienten en ovärderlig resurs" med en inspirationspresentation av Stefan Vlachos, verksamhetschef på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Stefan som har mer än 24 års erfarenhet av sjukvård, IT/telekom och media/underhållning väckte stort intresse och lyckades engagera publiken med sin tänkvärda presentation där han lyfte fram "den stora frågan" - hur bemöta befolkningen, hur kan man se på nya sätt att kommunicera med patienten."Patienten är den viktigaste råvaran i produktionen av vård"

Stefan gjorde jämförelsen med hur banksektorn revolutionerats med hjälp av BankID och att vi inom vården står inför en liknande situation där områden som klassiska öppettider för vårdcentraler ifrågasätts. Just den bakgrunden att den traditionella vården sätts på prov för att anpassas till nya beteendemönstren la en bra grund för att sedan få lyssna in på spännande bolag som arbetar med smarta lösningar.Därefter blev det företagspitchar från några av våra medlemsbolag kring hur de på olika sätt arbetar med patienten.


Först ut var Brighter med sin briljanta lösning för diabetes patienter. Petra Kaur på Brighter visade hur deras ekosystem är uppbyggt utifrån patienten och hur man genom att använda Actiste kan göra kostnadsbesparingar i vården.Näst på tur var det Josef Murad som är grundare och VD på Byon8 som presenterade. Byon8 är ett av Swecares nyaste tillskott bland medlemmar. Josef började på ett träffsäkert sätt att fråga publiken hur många som har barn och om de barnet varit sjuk någon gång. Med sin fråga fångade han nästan alla i publiken. Det han vill belysa var hur svårt det är i en traditionell vårdcentralmiljö att uppmärksamma mer ovanliga diagnoser, men med hjälp av deras verktyg Neo Health som använder artificiell intelligens som underlag får man en bra grund att fatta sina beslut baserat på samt tips på eventuella kompletterande tester att ta för att utesluta olika utfall. De har utvecklat en plattform som både ger stöd till patienten när den ska söka vård och till vårdgivaren i sitt vardagliga arbete.Marie Bergholm från WeCare visade hur man med deras system samlar in patienternas upplevelser av ett vårdbesök och hur frågorna på ett enkelt sätt även ställs om de vill vara med och utveckla vården generellt. Efter den genomgången kom Pelle Snårlid upp och presenterade hur vårdgivaren får en veckosammanställning av resultaten och på så vis kan följa upp och förbättra vården som ges löpande. Det här för med en ny dimension på uppföljning och förbättringsarbete på vårdcentraler och vårdinrättningar.

Daniel Taub och Nina Sellberg från ADDI Medical presenterade sin plattform som på ett smidigt sätt samlar och sammanställer information från appar och wearables för att kunna förmedla den på ett tryggt och säkert sätt till vården. I dagsläget är det många olika system som sänder in information till vården men för att detta ska vara tidseffektivt för vården och lätthanterligt är en lösning som ADDI Medical efterlängtad.Kenneth Jacobsson från Praktikertjänst fick det tuffa uppdraget att berätta om hur en redan exciterande vårdgivare tar sig an morgondagens utmaningar, vilket han gjorde med finess. Praktikertjänst väljer att utnyttja situationen till något positivt. Genom att vilja vara både en attraktiv vårdgivare och arbetsgivare blir det digitala lösningarna väldigt viktiga, deras initiativ heter Praktikertjänst24 och har utvecklats i ett samarbete med Doctrin. De är i gång på sju av sina mottagningar men kommer under 2019 rullas ut i storskala.

Sammanfattningsvis kan vi på Swecare säga att vi är väldigt nöjda med seminariet och de duktiga presentatörerna. De är kul att samla medlemmar som inte alltid ses annars och för oss att arbeta lite tillsammans inom ett område som berör i stort sett alla våra aktörer. Vi kommer som nämnt ovan fortsätta på temat från olika håll och vinklar med syfte att samla aktörer och hitta nya beröringspunkter med varandra. Om du sitter på ett briljant förslag till talare, ämne att ta upp, eller frågeställning att belysa så hör av er till någon av oss på kansliet så bollar vi vidare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar