torsdag 7 februari 2019

Arab Health 2019 - The Innovation Pavillion by Sweden


Ett av hälso- och sjukvårdssektorns största och mest erkända event har precis ägt rum i slutet av januari i Dubai. Arab Health 2019 samlade 4150 utställande bolag och 84 500 besökare från drygt 160 länder. Swecare har varit nere på Arab Health under många år och har de tre senaste åren varit del av Global Pharma Consultings paviljong. The Innovation Pavillion by Sweden samlade i år 30 aktörer inom ett brett spann av områden. Det gläder oss förstås att se att flera av bolagen är våra medlemmar såsom; Sectra, Fillauer, Stiftelsen Choice, LifeClean, Brainehealth, Diaverum, Obstecare, Sobi, SiS m.fl.

På söndagskvällen blev vi inbjudna till det första Global Health Pioneer Award som UAE Genetic Disease Association arrangerade tillsammans med Grupo San Donato på Ethiad Museum. En storslagen middag med utmärkelser till framstående personer inom hälso- och sjukvårdssektorn där vår vän och landsman Anders Lönnberg vann prestigefullt pris för sina engagemang inom hälso- och sjukvårdssektorn.

En av de första aktiviteterna på mässan var för Swecare att tillsammans med Niclas Jacobson från Socialdepartementet och de svenska ambassadörerna, Henrik Landerholm och Ewa Polano samt Anders Lönnberg, generalkommissarie för den svenska Expo 2020 kommittén och f.d handelsminister Ewa Björling få en presentation från de utställande företagen i The Innovation Pavillion by Sweden. Bolagen kunde antingen ha utställningsyta eller vara virtuella. Det är härligt och fascinerande att så koncentrerat få träffa flera av de mest innovativa bolagen inom svensk life science på en global arena som Arab Health.

Öppningsceremonin av paviljong var näst på agendan där det numera välkända knytandet av band genomfördes. Näst på tur var att Swecare skrev under ett MoU tillsammans med UAE Genetic Disease Association som lyfter vår vilja till samarbete. Dr. Mariyam Matar är en av arabvärldens mest inflytelserika kvinnor och blev nyligen omnämnd på topp 50 listan. Hon är känd bland annat för genomförandet av en reform om kravställning på hälsoundersökning innan äktenskap för att bygga upp en genetisk bas i landet och på så vis kunna utrota genetiska sjukdomar.

Vi fortsatte dagen med att höra presentation kring Expo2002 satsningar av Anders Lönnberg och gick sedan på en tur till de bolag som hade egna montrar.Först ut blev Brighter som med sin innovativa och smarta lösning inom diabetesområdet nominerats till att få stå tillsammans med Hälsoministeriet från värdlandet Förenade Arab Emiraten. Vi hade där glädjen att få träffa bland annat VD Truls Sjöstedt och Petra Kauer CCMO, Hamza Moftah, Deputy Managing Director samt Mr Rashid bin Mejren, representative of AFAQ Group. Näst på tur var Bactiguard som exemplariskt presenterade bakgrunden till företaget hur de arbetar globalt och specifikt i Mellanöstern. VD Christian Kinch, Uppfinnare Billy, Marknadschef Nina Nilsson, Säljchef Jonas Östregård och Marknadskommunikations chef Jennie Olausson.Efter Bactiguard var det dags för Getinge med en av Arab Healths största och tjusigaste montrar. De är platinum sponsorer till mässan och bilden ovan visar deras officiella bild på det team som var på plats, dock saknar jag några personer som vi träffade, så de var fler. Vi satte oss ned en stund med Salah Malek, President Getinge MEA samt Sebastien Blanche från Getinge Financial Services och talade kring hur vi i större utsträckning kan använda ambassader och vårt svenska varumärke för att få till fler affärer.Efter det var vi hos Elekta och blev uppdaterade om hur mässan var en utmärkt plattform att sprida information om deras senaste produkt Elekta Unity, MR och radioterapi i en produkt som bara någon vecka tidigare fått FDA godkännande. Arab Health är en plattform för dem att träffa och samla viktiga kunder och intressenter från kringliggande marknader. Som avslutning på dagen hölls ett Nordic Networking Event som Global Pharma Consulting arrangerat tillsammans med Business Finland. Trevliga tal och bra nätverkande sammanfattar eventet. 


Dag två startade med seminarium som hölls av ambassadör Ewa Polano, som talade om konkreta projekt och sjukhus som skulle byggas i Qatar.Näst på tur var Swedish Standard Institute som presenterade deras arbete med standarder och berättade bland annat om ett seminarium i april kring Health Informatics i Göteborg, vilket kan intressera flera av er healthtech bolag. Sen var det Ellen och Jan på EKN som höll presentation kring hur EKN arbetar och hur de kan vara stöd för små- och medelstora företag i deras exportaffärer. De var på plats i montern under hela mässan för att vara ett stöd till bolagen i deras kontakter med eventuella köpare av deras produkter/tjänster. Möte hölls efter det med Förenade Arab Emiratens hälsoministerium och några utvalda bolag. Då platserna var begränsade missade vi dessvärre det mötet men blev istället mycket imponerade av det möte som strax efter det hölls med Dubai Health Authority. På ett bra sätt lyckades de närvarande bolagen få komma fram och visa upp/berätta om deras arbete och stort intresse visades från Dubai Health Authority´s sida, nu är det upp till företagen att själva följa upp kontakterna och bearbeta dem.


Swecare höll tillsammans med Socialdepartementet en presentation om våra respektive uppdrag och hur vi samarbetar. Det är inte alla som vet hur stort Socialdepartementets uppdrag är och att de ansvarar för så många som 24 myndigheter. Deras uppdrag spänner sig över en bredd områden där att främja hälsa men samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver är huvudfokus. Utöver det är de ett uppskattat stöd i exportfrämjandet tillsammans med Swecare.Efter intensivt program på mässan åkte jag direkt till vårt seminarium vi arrangerade tillsammans med medlemsbolaget Brighter. Temat var ”Improving patient adherence”. Seminariet blev mycket lyckat, den tydligaste feedbacken från publiken vid frågestunden var att de ville veta mer om Brighters produkt Actiste och hur och när de kunde köpa den. 

Vi är som tidigare år mycket nöjda med det fina arrangemang som hela Global Pharma Consultings team har stått för och vill rikta ett extra tack till VD Paula Hassoon och General Manager Raed Suhail.

För Swecare var resan viktig för att bygga nya relationer med bland annat Dubai Health Authority och UAE GDA som förhoppningsvis kan vara ett bra stöd i vår planering inför Expo 2020. Hör av er om ni är intresserade av att vara med i det arbetet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar