måndag 25 februari 2019

Världens hållbaraste sjukvård 2030 -by Sweden

Swecare deltar i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) för att skapa en vision om världens mest hållbara hälso- och sjukvård år 2030. Idén är att utifrån detta skapa en arena för innovationssamarbete och kommunikation av svensk hållbar hälso- och sjukvård. 

Ett första steg var en workshop i Stockholm där ett 30-tal deltagare från bolag, organisationer, myndigheter och landsting dök upp för att lyssna till presentationer och sedan tillsammans diskutera och utforska potentialen för hållbar hälso- och sjukvård som ett strategiskt exportområde.
Swecare hälsade alla välkomna och sedan presenterade Daniel Eriksson från NCSH deras arbete. Sofia Norberg från Vinnova redogjorde för satsningen Visionsdriven hälsa där hållbar sjukvård ingår och är en av 15 utmaningar.

Bengt Mattson, Policy Manager på LIF, berättade sedan om hållbarhetsarbetet inom pharmaindustrin där mycket kraft naturligtvis gått till att förbättra i produktionsledet. En aspekt som dock är värd att uppmärksamma och som verkligen skulle påverka är det faktum att 50 procent av de läkemedel som förskrivs ej används. Det innebär 12-15 00 ton överblivna läkemedel varje år. En nyckel till hållbarhetsfrågorna är alltså att komma till rätta med uppföljning, läkemedelsgenomgång och efterföljandet av ordinerade läkemedel. Det man bör eftersträva är naturligtvis en så miljövänlig framställningsprocess och hantering som möjligt, men det allra mest hållbara kommer också alltid att producera sådant som sedan konsumeras och inte att behöva kassera häften.Efter läkemedelsindustrin var det dags för den medicintekniska industrins representant Petrus Laestadius från Swedish Medtech. Petrus pekade på att vikten av enhetlighet och en nationell samordnare för arbetet. Annars riskerar det att bli väldigt krångligt med olika regler och krav i upphandlingar hos de olika landstingen och regionerna. En problematik som lyftes fram är att det är svårt för mer miljövänliga och hållbara produkter att konkurrera med mer traditionella då det som offentlig upphandling oftast låter avgöra är priset.
Charlotte Brask, hållbarhetschef Region Stockholm, talade sedan om möjligheterna för regionerna att trots allt upphandla och använda så hållbara leverantörer som möjligt inom ramen för det system vi har med offentlig upphandling mm. Om man tillåter sig att titta på ekonomin på lite längre sikt kan ett utbyte av en produkt till en mer miljövänlig sådan visa sig även ekonomiskt fördelaktig efter ett tag då leverantören kanske kunnat ställa om och kommit upp i högre volymer. Dan Nilsson från Swedish Standards Institute, SIS, presenterade sedan vilka standarder kring hållbarhet som finns och hur dessa kan utgöra en hjälp för företag och bli en konkurrensfördel.Sist av föredragshållarna kom representanter för företagen, Thors SundvikBrighter talar om hur deras lösning inom diabetesvården bidrar till en framtida hållbar sjukvård. Caroline Danielsson vd för Renapharma  som är ett svenskt läkemedelsföretag berättade om deras utmaning att producera miljömässigt hållbara läkemedel då kostnaden kan bli högre än ett mindre hållbart alternativ.Efter dessa intressanta och från många olika aspekter tänkvärda presentationer var det dags för själva workshopen. Uppdelade i fyra grupper fick deltagarna fördjupa sig i frågeställningar och sedan redovisa hur de tycker att en vision på området Världens hållbaraste sjukvård 2030 ska se ut.Denna workshop följs av tre till runt om i landet, en i Malmö (28/3), en i Göteborg (11/4) och en någonstans i norra Sverige. Håll utkik på www.sustainablehealthcare.se

Vi tackar för det stora intresset och väntar med spänning på resultatet och hur visionen kommer se ut. Swecare ser också fram emot mer samarbete kring hållbarhetsfrågorna!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar