tisdag 1 oktober 2019

Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science – fokus på SME

Inom ramen för projektet Världens mest hållbara sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export har en vägledning tagits fram för SME-företag inom life science som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Projektet har finansierats av Vinnova och varit ett samarbete mellan Nordic Center for Sustainable Healthcare, Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science Park och oss på Swecare. Samverkan har även skett med Region Västerbotten.

Vägledningen ska ses som en introduktion till ämnet ’strategiskt hållbarhetsarbete’ och tar upp exempel på viktiga arbetsmoment och hållbarhetsaspekter.

 I dokumentet går det att läsa om:
  • Regler och riktlinjer som är bra att känna till
  • Relevanta moment och aktiviteter i det strategiska hållbarhetsarbetet 
  • Hur ledningssystem kan användas för att strukturera sitt hållbarhetsarbete
  • Exempel på centrala miljöfrågor 
  • Introduktion till att arbeta med mänskliga rättigheter, produktion och riskområden, antikorruption och arbetsmiljöOm projektet Världens mest hållbara sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

Projektet initierades med syftet att stärka och befästa Sveriges ledande position inom hållbarhet och sjukvård samt skapa nya innovationer och exportnytta i området. Fokus i detta steg har varit hållbarhetsarbetet inom life science. Fem workshoptillfällen samt ett 30-tal intervjuer med aktörer i branschen har genomförts för att kartlägga området och ta fram:
  • En övergripande vision för världens hållbaraste sjukvård 2030
  • En delvision för life science
  • En vägledning för hur hållbarhetsarbetet kan inkluderas hos SME-företag inom life science
  • Exempel på hur företag inom life science arbetar med hållbarhet idag
Resultatet ligger till grund för en projektansökan där de visioner som utformats ska följas upp med mål och aktiviteter fram till 2030.

Besök gärna Nordic Center for Sustainable Healthcare

Trevlig läsning!
Swecare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar