tisdag 8 oktober 2019

Senaste nytt inom "Sweden-India Year of Health" - vad har hänt och vad är på gång!Samarbetet med Indien fördjupas och Sweden-India Year of Health löper på. En mängd delegationer passerar Sverige och flera har även besökt Indien på senare tid.

En stor Tech Delegation var här i samband med Stockholm Tech Week där även Swecare modererade en panel om IoT, AI, och Robotik i hälsosektorn. Många nya kontakter knöts mellan våra start-ups (watch this space!).

Socialdepartementet och Swecare var i Indien för någon vecka sedan och tog då tillfället i akt och träffade våra kollegor på hälsoministeriet. De är fortsatt entusiastiska till samarbetet och vårt jubileumsår. 

Besöket från Jodhpur beskrevs i positiva ordalag och chefen för avdelningen som ansvarar för universitetssjukhusen sa att ministeriet anser att AIIMS Jodhpur är det bästa och mest välfungerande av de nya AIIMS utanför Delhi. Vi vill gärna se en större samverkan mellan svenska myndigheter och företag eftersom det här är en fantastik möjlighet att visa på våra styrkor inom hälsosektorn.

Vi fick träffade även några stora (svenska) och små (indiska) bolag, tjänstemän på lokala hälsoministerier i Maharashtra och Karnataka, och Indiska key opinion leaders inom vården. Vi pratade om innovationshub (Delhi) och test beds (Bengaluru) men vi behöver utveckla idéerna i samband med våra lokala partners, Business Sweden, och Svenska Ambassaden i New Delhi.

I samband med besöket tog vi upp frågan om nästa Joint Working Group under samförståndsavtalet och firandet av jubileumsåret och besök av den indiske hälsoministern som vi föreslagit skulle kunna sammanfalla i Stockholm under senhösten. Två datumförslag i november har lämnats till ministern då vår minister Lena Hallengren skulle kunna ta emot i Stockholm.

Skulle inte detta ministerbesök bli av är förhoppningen att vi kan förlägga firandet till Indien istället i samband med ett högnivåbesök i Delhi första veckan i december. Även i detta fall borde ett seminarium arrangeras men då förstås i nära samarbete med det indiska departementet.

Håll ögonen öppna, fortsättning följer!


Läs mer om vårt senaste besök i Indisk media:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar