torsdag 24 september 2020

Så svarar Swecare på krisen

Hej Maria Helling, VD på Swecare

Berätta, hur har coronakrisen drabbat er som organisation?

- Oj, hela Swecares kärnverksamhet handlar om att ordna resor och skapa mötesplatser mellan människor, så under våren ställdes verkligen allt upp och ner. I början ställdes i princip alla aktiviteter in eller sköts upp och vi fick lite lätt panik.

Hur har Swecare hanterat de utmaningar som ni har ställts inför?

- När det stod klart att situationen kunde bli långvarig satte vi igång ett arbete med att ställa om verksamheten så att den skulle fungera även under pandemin och med de restriktioner som finns. För oss kändes det jätteviktigt att ha en nära dialog med medlemmarna för att stötta dem och förstå hur vi kunde vara fortsatt relevanta. Vi började med en medlemsenkät där de fick svara på hur deras verksamhet, och i synnerhet exporten, påverkats av pandemin. Vi fick svar från 54 medlemmar och utifrån detta sammanställde vi en rapport där vi även formulerade förslag på stödjande åtgärder för att möta utmaningarna.

Vad har rapporten lett till?

Rapporten togs emot med stort intresse, vi blev intervjuade och omnämndes i flera olika medier och forum bl a; Nordic Life Science SwedenNordic Life Science NewsPharma Industry (Pi), nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden ochLIFe-Time.seVi har även blivit inbjudna att presentera rapporten för statssekreterarna på UD och Socialdepartementet. Vidare har vi försökt ta till vara de önskemål som framkom och bland annat ordnat två workshops om hur ett framtida digitalt exportfrämjande skulle kunna se ut. Vi har även satt igång en satsning på erfarenhets- och kunskapsutbyte under Corona där vi intervjuar medlemmar och andra aktörer om hur de hanterat krisen.


Hur ser läget ut idag?

- Många hoppades väl att livet skulle kunna  återgå till det normala efter sommaren men tyvärr kommer nog hösten påverkas och kanske även större delen av nästa år, det får vi väl se. Därför kommer de flesta av höstens aktiviteter ske digitalt. En positiv effekt är att vi är i full fart med att utveckla nya och kreativa modeller för främjandet. Utifrån de workshops vi genomfört och dialogen med medlemmarna har vi tagit fram konceptet Explore, Exchange, Export där vi tittar på de olika komponenterna som traditionellt främjande innehåller och försöker hitta digitala motsvarigheter. Vi tror att det kommer bli framtidens sätt att arbeta även om vi hoppas att man kommer kunna resa snart igen. Det digitala öppnar ju upp för många fler att vara med och man kan hitta väldigt spännande och kostnadseffektiva sätt att jobba.

”Delegationsresan blir i sitt digitala format mer tillgänglig och medlemsanpassad, vilket vi ser som positivt. Dessutom är det ju tidseffektivt så rimligen kan fler marknader bearbetas, vilket ytterligare stärker vårt erbjudande, gentemot såväl befintliga som potentiella medlemmar.”


Digitalt exportfrämjande är i sikte

- Vi planerar nu för två digitala delegationsresor i närtid, två pilotresor kan man säga, en till USA och en till Tyskland. Vi hoppas att planeringen ska ske väldigt nära de deltagande företagen och kunna erbjuda kunskapsinhämtande aktiviteter men även nätverkande och kontaktskapande inslag. Det som varit absolut svårast är ju att bearbeta högnivåkontakter och att få till det naturliga nätverkandet som alltid sker under en resa. Det kommer nog vara en utmaning men vi har idéer och hoppas kunna åstadkomma detta tillsammans.

Vi tror därmed att krisen trots allt bidragit med något gott, förhoppningsvis ett vässat Swecare där digitalt exportfrämjande är det nya!

Till Swecares hemsida - www.swecare.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar