onsdag 14 oktober 2020

Så svarar Elekta på krisen

Hej Therese Lindé, Global Director Public Affairs på Elekta. Ni är en världsledande aktör inom strålbehandlingslösningar för att bekämpa cancer och neurologiska sjukdomar. Ni har ett brett utbud av avancerade lösningar för att leverera de mest effektiva strålbehandlingarna och är nummer 1 eller nummer 2 på alla geografiska marknader. Ni agerade snabbt i våras när covid-pandemin slog till, genom att driva digitaliseringsinitiativ som gjort det möjligt för era kunder att arbeta på distans. 


Berätta mer – hur påverkades Elekta i pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det? 

När covid-19 bröt ut fokuserade sjukhusen på behandling av covid-drabbade patienter vilket medförde att även strålterapibehandlingar sköts upp i viss omfattning. Möjligheten för oss att besöka våra kunder på sjukhusen för att sälja, installera eller serva vår utrustning blev stundvis nästan obefintlig, liksom att passera landsgränser. Precis som många andra företag flyttade vi över digitalt så mycket som möjligt inom en rad områden. För att nämna några exempel: genom vår digitalisering av serviceportföljen de senaste åren har vi nu kunnat lösa och kunnat supporta 60% av våra serviceärenden digitalt och på så vis kunnat hålla utrustningen igång trots att vi inte kunnat komma dit på plats. Vi har också mjukvarulösningar som möjliggjort för sjukhusens strålterapi-team att utveckla, dela och diskutera behandlingsplanerna på distans, tex hemifrån. Dessa licenser har vi erbjudit utan kostnad under pandemin. Vi har tillverkning framför allt i UK och Kina vilket gjorde att vi kunde upprätthålla produktionen hyfsat bra; då UK stängde ned hade Kina återgått till mer av ett normalläge.

Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

Visst har vi anpassat oss till ett nytt läge. Covid-19 har medfört att den digitala transformationen tagit ordentlig fart i en ganska konservativ miljö som sjukvårdssystemen ofta är. Med det kommer nya möjligheter. Mässor och säljmöten sker på andra sätt, och kanske kommer det aldrig gå tillbaka som det var pre-covid.

Vi drabbas fortfarande av lockdowns; mer eller mindre stängda gränser, begränsade resmöjligheter och karantänperioder, vilket försvårar våra installationer runt om i världen. Här har vi fått god hjälp av de svenska ambassaderna och Business Sweden, vilket vi är väldigt tacksamma för.              

Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Elekta och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt? 

Strålterapin har under pandemin framkommit som den cancerbehandling med lägst påverkan på immunförsvaret, vilket är en fördel särskilt under dessa omständigheter. Att använda tekniker som medför kortare behandlingsserier, s.k. hyperfraktionering, har också fått fart. Dessa medför att patienterna behöver komma färre gånger till sjukhuset för behandling och det gynnar samtliga parter, framför allt patienterna. Så det finns en stark drivkraft för förändring, också utanför områden som resor och digitala möten och produktlanseringar. På den negativa sidan måste nämnas alla de cancerpatienter som inte fått diagnos eller behandling i samband med pandemins utbrott. Vårdskulden är stor i alla länder och dess sjukvårdsbudgetar begränsade – här gäller att hitta nya innovativa sätt att erbjuda vård och snabba upp inköpsprocesserna. 

Berätta mer om den nya strålbehandlingslösningen Elekta Harmony som ni introducerade den 15 september?

Elekta Harmony är det senaste tillskottet i vår portfölj av linjäracceleratorer. Den är speciellt utvecklad för att vara enklare att använda och installera men fortfarande kunna behandla de allra flesta former av cancer med precis lika hög precision som våra större system. Den tar både mindre plats och är snabbare, och kan både täcka ett stort behov i utvecklingsländer och vara en del av uppsättningen på mer avancerade sjukhus. Med Harmony kommer vi ett steg närmare vår vision om att alla skall ha tillgång till strålterapi.

Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

Elekta har haft väldigt god nytta av Swecares aktiviteter under åren. Vi behöver framför allt hjälp med att få tillgång till relevanta beslutsfattare i olika länder och det har inte ändrats i och med covid-19. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar