tisdag 15 december 2020

Pre-delegation - Hola Mexico!

Härom veckan anordnade Swecare tillsammans med Business Sweden, svenska ambassaden i Mexiko och Socialdepartementet en "för-delegation" till Mexiko. Under två eftermiddagar hade vi möten med viktiga mexikanska myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet, i syfte att förbereda en kommande digital delegation till Mexiko.

Denna för-delegation inleddes den 3 december av ambassadör Annika Thunborg och chefen för Mexikanska hälsoministeriets internationella kontor. Först på agendan stod utbyte av erfarenheter och god praxis under covid-19 pandemin. Niclas Jacobson och Kerstin Carlsson från Socialdepartementet presenterade hur Sverige arbetat, och från den mexikanska sidan fick vi höra chefer från de två försäkringskassorna och från hälsoministeriet. Även i Mexiko har man förstås försökt hålla en god kommunikation med medborgarna, satsat på kurser för sjukvårdspersonal, att registrera patienter digitalt och användningen av olika eHälso-lösningar har ökat, även om i mindre omfattning än i Sverige.


Nästa dag låg fokus på digitalisering och e-Hälsa och icke-smittsamma sjukdomar. Adrián Pacheco, ansvarig för telehälsa på CENETEC, The National Center for Health Technology Excellence, berättade om Mexikos satsningar inom e-Hälsa, relaterat till journalsystem, läkarkonsultationer på distans, e-lärande, standardisering och interoperabilitet. 


Karina Tellinger McNeil, koordinator och strateg för eHälsa på SKR, visade hur Sverige nu operationaliserar eHälso-visionen, vilket intresserade våra mexikanska motparter. 

Vad gäller icke-smittsamma sjukdomar så berättade Ruy López Ridaura på mexikanska folkhälsomyndigheten om deras arbete med bl a hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, gav en överblick av svensk cancervård, från prevention och tidig diagnos till rehabilitering och palliativ vård. 


Många utmaningar är förstås gemensamma och diskussionerna kom i gång ordentligt efter presentationerna. Med detta är kontakterna på hälsoministeriet och myndighetsnivå etablerade. Detta bådar gott för fortsatta kontakter och för den uppföljande digitala delegationsresan som planeras till våren. 

Är ni intresserade av den stora och relativt mogna mexikanska marknaden, eller vill ni etablera kontakt på politisk nivå - hör av er till info@swecare.se och håll utkik i vårt kalendarium efter inbjudan till delegationen. 1 kommentar:

  1. A information of some electronics, principally around motion control functions CNC machining is helpful as properly, since CNC Machines involve so much of|various|numerous} electronics along with their mechanical elements. We have several of} articles associated to sort of|the sort of} electronics information wanted for CNC in our site’s Cookbook section. For a deep comparison of CNC Routers vs Mills, see our stand alone article. It will give you you with|provides you with} an idea which manufacturing process will higher suite your wants. Consensual -NON Consent, any of many fantasy roleplay around being taken towards their will, Usually feminine with a rape kind fantasy. Always arranged in advance, might or might not know the exact time or duration of the roleplay.

    SvaraRadera