torsdag 13 oktober 2011

Swecare for Development

Swecare får bidrag från Sida om 12 miljoner för projekt på utvecklingsmarknader


I veckan blev det klart att Swecare och Sida inleder ett samarbetsprojekt under Sidas program Business for Development. I ett pilotprojekt med en budget om 12 miljoner kronor på tre år har Swecare fått i uppdrag att skapa en plattform för företag som vill jobba med utvecklingsländer. Att hitta synergier mellan utvecklingspolitiken och näringslivsfrämjande torde inte vara omöjligt och tanken med projektet är att företagen kan nyttja de kontaktnät som finns och Sveriges goda varumärke, samtidigt som ökad företagsnärvaro ger en verklig, långsiktig  utveckling i form av tillväxt och arbetstillfällen. Sverige är ett litet och exportberoende land och i tider av ekonomisk turbulens och nedgång i den internationella ekonomin måste blicken lyftas och titta mot tillväxtmarknader och nya områden som i framtiden kommer utvecklas till ekonomiska stormakter. Under hösten ska tre länder identifieras för pilotprojektet. Klart är att Indien blir ett av dem och nästa vecka kommer Swecare besöka New Delhi för planering av projektet.

Med hjälp av medel från Sida kommer Swecare bidra till att bygga upp långsiktigt hållbara relationer med både privata och offentliga aktörer i de utsedda länderna.


Patrik Barje, ny medarbetare på Swecare och projektkoordinator för Swecare for Development

2 kommentarer:

  1. Häromdagen blev nya avtal om åtaganden för Ericsson i Indien klara. Bifogar en länk som visar vad man förberedde och såg vara en möjlighet för drygt ett år sedan: http://wirelessmedicalnews.com/?p=281

    Ericsson har utvecklade system för en säker Mobile Health. I framtiden blir kanske även Medication Control och Adherence viktigt: Ericsson connecting Care. Här en video om the Good Society från Ericssons hemsida:
    http://www.ericsson.com/news/110919_technology_for_good_244188809_c

    SvaraRadera
  2. Helt klart så är eHealth och telemedicin intressanta områden för samarbetet med utvecklingsländer och vi kommer undersöka förutsättningarna för vårt eHealth-nätverk att göra satsningar inom 'Swecare for Development'. I Indien finns ju också mycket intressant för Sverige att titta på. I december förra året ledde Karin Johansson en delegation till bland annat Bangalore, IT-staden, där vi tittade på lösningar från indiska företag som Intel och telemedicinlösningar på sjukhuset Narayana Hrudalaya, ett sjukhus med den mest avancerade hjärtkirugin i världen och ett utvecklat lean-tänkande.

    SvaraRadera