måndag 27 februari 2012

Tillbaka i Sverige efter en lyckad hälsodelegation till Indien

Under fredagens möte i Indo-Swedish joint working group var det tydligt att det svenska samarbetet med Indien kommer att ytterligare intensifieras framöver. Det indiska hälsoministeriet var positivt till ett ministerbesök till Sverige under våren 2012. Under mötet blev det långa diskussioner kring flera hälsofrågor. Det framfördes en önskan om att lära sig mer om Sveriges erfarenheter och lösningar kring äldrefrågor.  Kampen mot hiv/aids och vikten av ”accessible healthcare” är mycket viktigt i Indien. Från indiskt håll förde man även upp Indiens ökade cancerprevalens och ambitionen om att upprätta ett avanserat cancercenter i landets alla 28 delstater. Mental hälsa är en annan prioriterad fråga för det indiska hälsoministeriet, och även där önskar Indien ett närmare hälsosamarbete med Sverige.

[caption id="attachment_1803" align="aligncenter" width="300" caption="Indo-Swedish joint working group"]Indo-Swedish joint working group [/caption]

Nu är Swecare tillbaka i Sverige efter hälsodelegationen till Indien. Delegationsresan har varit mycket givande och under veckans gång har vi haft ett intensivt schema där vi besökt flera privata och offentliga sjukhus. Vi har även anordnat flera seminarier och rundabordssamtal, besökta av viktiga beslutsfattare inom indisk hälso-och sjukvård. Gemensamt för alla våra aktiviteter är att vart vi än befinner oss möts vi av ett stort intresse för den svenska hälso-och sjukvårdsmodellen och våra svenska företag. Sammanfattningsvis har resan varit mycket lyckad och både från företagen och socialminister Göran Hägglund har vi fått positiv feedback. Swecare vill tacka alla som gjort den här hälsodelegationen möjlig och vi ser fram emot fortsatta aktiviteter gentemot den indiska hälso-och sjukvårdssektorn.

[caption id="attachment_1804" align="aligncenter" width="717" caption=""Team Sweden" i Hyderabad"]"Team Sweden"[/caption]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar