torsdag 22 mars 2012

Swecare i Zambia - Dag 3 & 4

Efter lite återhämtning i helgen med utflykt någon timme utanför Lusaka där man kan beskåda djur och afrikansk konst är vi tillbaka i mötesträsket. Veckan inleds med ett möte med Zambia Development Agency vilka ansvarar för att skapa gynnsamma förutsättningar för privat sektor- utveckling. De ser mycket positivt på utvecklingen inom sjukvårdssektorn, där de privata inslagen kommer att öka kraftigt som följd av den ökande medelklassens krav på att höja kvaliteten på vården i landet. I dagsläget väljer många zambier att vårdas i Sydafrika och Indien. Regeringen kommer också att stärka sjukvårdsbudgeten kraftigt. Då hälso- och sjukvård är prioriterat har man infört en rad förmåner i form av skattelättnader och andra incitament för att öka intresset för att investera och bedriva verksamhet i Zambia.

Vi fortsätter studiebesökskavalkaden med ett besök på Cancer Disease Hospital på UTH, Lusakas enda cancersjukhus som öppnade 2007. Chefen, Dr. Kennedy, en av landets fyra onkologer, (en befolkning på ca 14 miljoner) visar runt och beskriver verksamheten. Hans mål är att Zambia lika framgångsrikt som man nått ut med hiv-diagnostik till landets alla hörn ska nå ut med cancerdiagnostik till hela befolkningen oavsett bostadsort. I dagsläget är den absoluta majoriteten av hans patienter från Luska vilket innebär att de flesta övriga aldrig får tillgång till adekvat cancerbehandling. Telemedicin skulle kunna vara en intressant lösning för att förbättra tillgängligheten.

Vi besöker också det största privata sjukhuset, Fairview Hospital med 63 bäddar. Fairview satsar på att kunna erbjuda Zambias bästa sjukvård. De är pionjärer genom att ha investerat stora summor i sitt sjukhus med modern teknologi. Personalen består främst av läkare från Östeuropa och Indien då många zambiska läkare valt att lämna landet. Cirka hälften av patienterna har någon form av försäkringslösning från arbetsgivare och resten betalar "out of pocket". De har stora expansionsplaner och vill etableras sig i landets olika distrikt. Ägaren av sjukhuset kommer från gruvbranschen och till skillnad från de övriga sjukhus vi besöker verkar pengar inte vara ett problem.

Som komplement till dessa två besöker vi också den koptiska kyrkans sjukhus som drivs privat men för non profit. Dr Labib som är chef är också ordförande i Private Hospital Association. Dr Labib uttryckte stort intresse för att samarbeta med svenska företag vad gäller uppgradering av sjukhus och utrustning. Dr Labib talar också mycket om möjligheterna för den privata sektorn att växa. Bland annat ser man stort intresse för medicinsk turism från de åtta länder som omger Zambia.

Vi avslutade med ett möte med ambassaden där de understryker att de tycker att det är rätt i tiden att börja med kontakter för den privata sektorn i Zambia. Det finns naturligtvis stora utmaningar och svårigheter men landet är på uppgång, nyligen utsett till lägre medelinkomstland, stark tillväxt, politisk stabilitet, och med en vilja att utveckla sjukvården. Inom ett par år kommer Zambia blomstra och de som då vill vara med behöver börja utveckla kontakter med landet redan nu.

Idag reser vi vidare för att besöka Nairobi, Kenya för att lite mer översiktligt diskutera möjligheterna i Kenya och inom den Östafrikanske gemenskapen (East African Community).

[slideshow]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar