onsdag 10 oktober 2012

Healthcare Forum, Irakkonferensen dag 2

[caption id="attachment_10413" align="alignnone" width="540"]Maria Helling & moderator Linda Nyberg Maria Helling & moderator Linda Nyberg[/caption]

Igår, under dag två på Swedish-Iraqi Conference anordnade Swecare tillsammans med Exportrådet ett Healthcare Forum med fokus på infektionskontroll/ antibiotikaresistens och cancervård. Moderator för dagen var Linda Nyberg som arbetar både för Al-Jazeera och Bactiguard.Inledningstalare var Lovisa Strömberg, jurist och ämnesråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.Dagens första block var på infektionskontroll/ antibiotikaresistens och huvudtalare var Dr. Johan Carlson, Generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, som höll ett mycket intressant anförande om antibiotikaresistens och sjukhusinfektioner. Johan Carlsson talade bland annat om det globala hotet kring antibiotikaresistens och vikten av att utbilda både läkare och patienter om problematiken kring onödig användning av antibiotika. Johan Carlsson anser att en stor anledning till varför Irak ligger efter i kampen mot antibiotikaresistens och sjukhusinfektioner är att landet haft mer akuta prioriteringar i och med alla krig. Han anser däremot att det finns en stor förståelse för dessa frågor i Irak.Dr. Hasan Hadi Baker, Director General, Public Health Office, Ministry of Health talade om infektionskontroll ur ett irakiskt perspektiv. Dr. Baker berättar att landet har en budget för att bekämpa infektionskontroll men saknar expertis. Han uppmanar därför svenska företetag inom infektionskontroll att komma till Irak och bidra med sin kunskap och teknik.John Hansson, President, Getinge International, berättar om hur Getinge kan hjälpa Irak att bekämpa sjukhusinfektioner. Företaget är närvarande på den irakiska marknaden.Christian Kinch, CEO, Bactiguard talar om hur sitt företag kan minska sjukhusinfektioner i Irak. Christian Kinch har besökt Irak och anser att kampen mot sjukhusinfektioner i landet måste trappas upp. Han framhåller att det är viktigt att Irak börjar med att satsa på att förbättra handhygien på sjukhus och skapar register för sjukhusinfektioner.

[caption id="attachment_10421" align="alignnone" width="540"]Paneldiskussion kring antibiotikaresistens och infektionskontroll Paneldiskussion kring antibiotikaresistens och infektionskontroll[/caption]Gunilla Gunnarsson, samordnare cancerstrategi SKL, håller en mycket intressant och informativ dragning om den svenska cancerstrategin.Dr. Sadeeq Moh Jiad Al Hamash, Dean, Al Mustansiriya Colleage of Medicine, håller en presentation om cancervården i Irak. Dem kommande tio åren finns det planera på att bygga 20-30 cancercenter i landet. Dr. Al Hamash önskar ett ökat kunskapsutbyte med Sverige inom cancerområdet. Dr. Al Hamash berättar att de många krigen som drabbat Irak har lett till en hög cancerprevalens, framförallt inom barnleukemi.Nabil Elias Romanos, Vice President, Elekta Eastern Europe & Middle East berättar om Elektas framgångsrika arbete i Irak. Nabil delade med sig av sina tips om hur man lyckas i Irak.  Enligt Nabil är det viktigt att investera i olika events där man med hjälp av utländska experter ökar en förståelse för det område man arbetar inom. Som företag måste man även förstå att irakier har höga förväntningar på en och som företag bygger man trovärdighet genom att alltid leverera kvalité i tid. Man ska inte heller glömma att en stor del av arbeta går ut på att nätverka. Dessutom är det viktigt att ha ett stark lokal partner.

[caption id="attachment_10426" align="alignnone" width="225"]Under den öppna diskussionen presenterar HemoCue sina produkter. Under den öppna diskussionen presenterar HemoCue sina produkter.[/caption]

Dagen var mycket lyckad och man ser ett tydligt intresse från både irakiskt och svenskt håll om ett ännu närmare samarbete inom hälsosektorn. Sverige har ett otroligt gott rykte i Irak och under dagen uppmanade våra irakiska gäster de svenska företagen att åka ner till Irak och hjälpa till med de många utmaningar som landet står inför. Swecare hoppas att den hör dagen kommer att leda till många intressanta samarbeten och affärer och ni får gärna hålla oss informerade om utvecklingen mellan ditt företag och Irak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar