onsdag 12 december 2012

Swecare i Indien - intensifierat samarbete med delstatsregeringarna i Karnataka och Andhra Pradesh

Swecare har tillsammans med ambassaden i New Delhi, Socialdepartementet och Västra Götalandsregionen besökt de indiska delstatsregeringarna Karnataka (Bangalore) och Andhra Pradesh (Hyderabad). Syftet med resan är att intensifiera det svensk-indiska samarbetet och planera för kommande företagsaktiviteter. I de möten som genomfördes med delstatsregeringarna diskuterades vilka områden som man ska samarbeta kring. Båda uttryckte stort intresse för infektionskontroll, livsstilsrelaterade sjukdomar, i synnerhet cancer, äldrevård samt primärvårdslösningar. Att få ut modern teknologi, diagnostik och behandlingar till landsbygden är högt prioriterat. År 2009 skrevs ett samförståndsavtal mellan Hälsoministeriet i Indien och Socialdepartementet i Sverige. Swecare representerar privatsektorn i den arbetsgrupp som initierats och är kopplad till avtalet. Under resan har vi kommit betydligt närmare de båda delstaterna och vi är mycket glada att Västra Götalandregionen har skrivit ett Letter of Intent med delstatsregeringen i Andhra Pradesh och har ett på gång med Karnataka. I framtiden kan även Maharashtra och Mumbai komma i fråga med det nyetablerade generalkonsulatet som motor. Under 2013 kommer Swecare att göra en stor satsning på Indien, med seminarier i Sverige, samt utgående och inkommande delegationer från delstatregionerna. Vi uppmanar alla företag som är intresserade av Indien och vår satsning att ta kontakt med oss!

Nedan kan du läsa mer om själva resan:





Vår resa började i delstatsregeringen Karnatakas huvudstad Bangalore. Karnataka har 61 miljoner invånare och är en av delstaterna som kommit längst i arbetet med att förbättra sin sjukvård.

I Bangalore besökte vi det offentliga sjukhuset, K.C. Hospital. Sjukhuset har 470 bäddar och tar emot patienter från hela delstaten.





På Ministry of Health and Family Welfare hade vi ett mycket bra möte. Livsstilsrelaterade sjukdomar är en prioriterad utmaning och man lyfter framförallt fram diabetes, högt blodtryck och cancervård. Även inom HIV, äldrevård och mödra- och barnadödlighet önskar man ett närmare utbyte med Sverige.



Vi besökte även sjukhuset Narayana Hrudulaya där vi fick träffa Dr. Shetty. Dr. Shetty har kallats ”the Henry Ford of heart surger” och genom att effektivisera sina sjukhus och pressa ner kostnaderna kan han erbjuda en sjukförsäkring för 22 cent i månaden som täcker avancerade operationer till 4 miljoner lantbrukare. Googla hans namn och ni kommer att hitta mycket intressant läsning.



Resan fortsatte till Hyderabad, huvudstaden i delstatsregeringen Andhra Pradesh. Andhra Pradesh har liksom Karnataka relativt god sjukvård. I Hyderabad besökt vi Nizam´s Institute of Medical Sciences vilket är det största offentliga sjukhuset I delstaten. Sjukhuset berättade om sina utmaningar och inom vilka områden man önskar samarbeta med Sverige. Man ser främst ett behov av att utveckla sjukhusets verksamhet inom livsstilsrelaterade sjukdomar. Cancer framhålls som en stor utmaning där man behöver mycket hjälp. Även infektionskontroll och äldrevård identifieras som viktiga områden.





Delstatsregeringen Andhra Pradesh har länge visat ett starkt intresse för att samarbeta med Sverige och sedan vi besökte delstaten i våras tillsammans med Göran Hägglund har dialogen intensifierats. Under vårt möte med delstatregeringen skrev Västra Götalandsregionen ett samarbetsavtal med Andhra Pradesh. I det fortsatta arbetet med Sverige identifierades Livsstilsrelaterade sjukdomar, Infektionskontroll och äldrevård som potentiella fokusområde för vårt framtida samarbete.

Sammanfattningsvis har resan varit mycket bra och vi ser stora möjligheter för våra företag och samarbetspartners att dra nytta av våra kontakter och kommande aktiviteter med Andhra Pradesh och Karnataka. Hör gärna av dig om du är intresserad av att ta del av det här samarbetet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar