måndag 22 april 2013

Finansieringsseminarium med inriktning mot utvecklings- och tillväxtländer

I morse arrangerade Swecare ett seminarium om finansiering för företag som arbetar mot tillväxt- och utvecklingsländer. Efter frukostmingel var Anne Kullman från Sida först ut bland talarna. Hon presenterade Sidas program för samverkan med näringslivet (Business for Development, B4D), och talade om det område där företagens affärsintresse och Sveriges (=Sidas) mål för utvecklingssamarbetet överlappar. Inom detta område finns samarbetsmöjligheter, och Sida stödjer detta bl a genom s.k. Challenge Funds (där företag konkurrerar om stöd till utvecklingsidéer), Drivers of Change (för organisationer vars aktiviteter bidrar till målen för B4D) och Public-Private Development Partnerships (PPDP, för samfinansiering, oftast med stora företag, av projekt som kompletterar värdekedjor). Det finns också andra samarbetsformer, som innovativ finansiering och garantier. Mer finns att läsa på http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/. För direkta kontakter, har Sida också en e-postlåda för samarbetet med näringslivet; privatesector@sida.se. Det finns ett par projekt relaterade till hälso- och sjukvård som fått stöd från IAP som är en challenge fund, men t ex inget inom PPDP.

åhörare

Nästa talare var Staffan Ahl från Swedfund, som berättade om Swedpartnership. Det är Swedfunds finansieringsform för etableringsstöd för små och medelstora företag (5-49 anställda), som samarbetar med ett företag i något av samarbetsländerna. Det kan vara ett dotterbolag, ett joint venture eller en distributör eller leverantör. Stödet ges i form av ett avskrivningslån (max 40% finansiering av projektkostnaderna), som kan användas för kompetensöverföring och investering i utrustning. För företagen innebär det finansiella stödet, förutom minskad risk, att ett projekt verkligen genomförs enligt plan och att man får synpunkter på affärsplan och frågor rörande miljö och socialt ansvarstagande. Staffan välkomnade fler företag inom hälso- och sjukvård att kontakta Swedpartnership, och att ansöka om stöd. Mer information finns på www.swedpartnership.se.

Ruth Brännvall är en av grundarna till ImpactInvest, ett nybildat nätverk för affärsänglar, som samlar finansiärer som vill investera i företag som tillför social och/eller miljömässig nytta, gärna i utvecklingsländer. Företagen kan vara i tidigt skede men ha potential för bra affärer. Man ingår i det globala nätverket Toniic, för ”action-oriented impact investors”. De flesta investeringarna ligger på 3-5 msek, och eftersom man fått in många ansökningar inom cleantech-området, vill man gärna ha fler ansökningar från socialt inriktade företag, t ex inom hälsa och sjukvård. Genom att kontakta ImpactInvest och skicka in en affärsplan, kan ett företag, om ansökan är tillräckligt bra, få kontakt med investerare inom det globala nätverket. Kontaktuppgifter och mer info finns på www.impactinvest.se.

Ruth Brännvall ImpactInvest

Siste man ut var Tillväxtverkets Stefan Nordin, som presenterade de nya affärsutvecklingscheckarna. Syftet är att stödja små företag, med 2-49 anställda och minst 1 msek i omsättning, i sin internationaliseringssatsning, att hjälpa dem att våga ta första steget. Bidraget på 50 000-250 000 kan betalas ut som medfinansiering av konsulttjänster eller projektanställning för marknadsundersökningar, partnersök, juridiska tjänster. Stödet söka via regionala partners, men beslutet fattas av Tillväxtverket. Mer information om kriterier, ansökan och vilka som är regionala partners finns på www.tillvaxtverket.se/checkar.

Innan en eventuell ansökan om finansiering är det alltid bäst att kontakta respektive organisation först.  Om du vill få tillgång till presentationerna, eller har allmänna frågor, kontakta Anna Riby, anna.riby@swecare.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar