torsdag 25 april 2013

Swecares årsmöte 2013

Idag hölls Swecares årsmöte i hotell Birger Jarls lokaler. Vi har arbetat länge på att få ihop ett riktigt bra program och får man döma av den stora uppslutningen så har våra ansträngningar gett resultat. Runt 100 personer hade anmält sig till mötet och lokalen var full.

[caption id="attachment_11774" align="alignnone" width="540"]Fullt i salen Fullt i salen[/caption]

Dagen började med att ordförande Lars Gatenbeck hälsar välkomna och håller upprop. Eftersom Lars har valt att inte fortsätta efter sex år som ordförande så har valberedningen föreslagit Stockholms landshövding Chris Heister till ordförande som har accepterat uppdraget.

[caption id="attachment_11775" align="alignnone" width="540"]Swecares nya ordförande Swecares nya ordförande[/caption]

Maria

Maria presenterade årsberättelsen. Vad som hänt under året och våra visioner och tankar inför framtiden. Bland annat har Swecare satsat mer på medlemsvård under året och detta är något vi kommer att fortsätta med. Detta för att bättre förstå hur era prioriteringar och önskningar ser ut. Vi kommer gärna ut och besöker er, alternativt bokar möten hos oss för er som vill lära känna oss närmare.

Efter en trevlig lunch var det dags för barn- och äldreminister Maria Larsson att tala om Socialdepartementets engagemang för att främja hälso- och sjukvård. När Maria slog fast att bidraget till Swecare är något av de bäst spenderade skattepengarna från Socialdepartementet så ljöd applåderna högt i salen. Maria tackade också av Lars Gatenbeck och delade ut Swecare Export Award 2012 som i år gick till företaget Cavidi.

bild

Juryns motivering lyder "Cavidi har under de senaste åren visat betydande utveckling av sin export. Genom att erbjuda högkvalitativ HIV RT-diagnostikteknik anpassad för minimala laboratoriekrav till en låg totalkostnad har Cavidi nått kommersiell framgång framförallt i Afrika, Indien och Sydostasien. Cavidis affärsmodell är en inspiration för svenska hälso- och sjukvårdsföretag med ambitionen att etablera sig på marknader i låg- och medelinkomstländer runt om i världen."

bild

Percy Barnevik pratade om sitt engagemang för utvecklingsländer genom organisationen Hand in Hand. Percy poängterade att i Sverige pratar vi om jobblinjen istället för bidragslinje och att den parallellen också kan dras till utvecklingsländer. Därför behövs en annan typ av bistånd som fokuserar på affärsmöjligheter istället för bidrag.

bild

Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm tog över efter kaffepausen och presenterade Socialdepartementets LEV-projekt -Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster.  LEV-projektet innehåller en modell som simulerat hur 300 000 individer åldras fram till 2050 och hur det väntas påverka hälsa, sjuklighet och dödlighet samt det framtida behovet av vård och omsorg. Simuleringarna visar att det är möjligt att kombinera åtgärder för att möta den åldrande befolkningens ökande behov av vård och omsorg om 10-15 år. Andemeningen i rapporten är att man måste anpassa hälso- och sjukvården till en ny typ av värld där människor har högre krav på flexibilitet och nya kommunikationssätt till sitt förfogande.

bild

Sista talaren för dagen var Anders Wenström konsult från ConteXo som Socialdepartementet anlitat för att analysera departementets främjandearbetet.  Resultaten från undersökningen är mycket positiva med den övervägande uppfattningen att främjandeinsatserna ”tillför ett påtagligt värde för deltagarnas verksamhet och utveckling”. Respondenterna anger vidare att främjandeinstaserna bidragit till att förbättra deras kontaktnät och ökat deras kunskap om internationell efterfrågan etc. För oss är det naturligtvis oerhört värdefullt att få sådan fin feed-back om hur uppskattat vårt arbete är.

[caption id="attachment_11792" align="alignnone" width="540"]bild Maria tackar alla deltagare och talare[/caption]

Dagen har varit fantastiskt lärorik och rolig och vi är mycket glada att så många tog sig tid att spendera merparten av dagen med oss. Vi är mycket nöjda med vårt resultat från 2012 och tror att 2013 kommer att bli ännu bättre. Stort tack för 2012 och vi ser fram emot att se er i alla möjliga olika sammanhang under året!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar