onsdag 8 maj 2013

Debattartikel i DI - Gör affärer med Afrika nu

I en debattartikel i Di den 6 maj gör Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreteraren för Afrikagrupperna Gabi Börjesson och vd:n för Företagarna, Elisabeth Thand Ringqvist gemensam sak och uppmanar svenska företag att knyta kontakter och göra affärer med Afrika.

Afrika ses ofta som en biståndsberoende kontinent med stor fattigdom, krig och hopplöshet. Men bilden av Afrika måste bli mer nyanserad. Problem finns förstås fortfarande på många områden, men situationen börjar helt klart förbättras. Av världens tio snabbast växande länder är sex afrikanska, och prognosen är att tillväxten håller i sig. Medelklassen växer stadigt, arbetskraften ökar och blir bättre utbildad. Kommunikationerna förbättras, och inom t ex mobiltelefonitjänster är några av de afrikanska marknaderna pionjärer. Kort sagt ökar affärspotentialen i många afrikanska länder.

Andra aktörer har på sistone ökat sitt samarbete med och sina investeringar i Afrika. Svenska företag riskerar att hamna på efterkälken, om man inte får "upp ögonen för det verkliga Afrika som utvecklas med eller utan oss". Även små svenska företag kan ha mycket att bidra med och kan också tjäna på ett sådant samarbete. Genom ärliga och hållbara affärsrelationer med afrikanska länder kan en win-win situation skapas. Affärerna bör enligt artikelförfattarna vara baserade på kärnverksamheten och ett tydligt affärsintresse, samtidigt som de bidrar till minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Petri Gornitzka, Thand Ringqvist och Börjesson rekommenderar svenska företag att öka sitt kunnande om Afrika, resa dit och knyta kontakter som kan leda till handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Detta stämmer väl överens med syftet för Swecares Sida-finansierade projekt. Vi hälsar våra medlemmar välkomna att delta i våra aktiviteter, t ex Afrika-dagen i september eller den delegationsresa som planeras till Uganda och Zambia i november. För mer information, se vårt kalendarium.

DI artikel 6 maj

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar