torsdag 26 september 2013

Äldreworkshopen

Under våren har Swecare arbetat med ett äldreprojekt finansierat av tillväxtverket som har gått ut på att identifiera ett erbjudande och utveckla en projektplan kring den svenska äldrevården. Ann Baron anställdes i våras för att driva projektet och har genomfört ett antal intervjuer med både privata och offentliga aktörer inom svensk äldreomsorg.  Igår samlades många av dessa aktörer i en workshop med syftet att hitta de gemensamma värdegrunderna, målen och aktiviteterna som behövs för att realisera export av den svenska äldrevården.

IMG_0911Workshopen började med att Ann presenterade projektet och berättade om vad som hänt hittills och hur upplägget för dagen såg ut. Maria presenterade Swecare som organisation och Business Swedens Nikki Brandt berättade om ett initiativ i Danmark i vår där företag kommer att få möjlighet att träffa kommundirektörer för att diskutera äldrevård.

IMG_0910Det var 30 deltagare som representerade såväl produktföretag som tjänsteföretag och det offentliga. Efter samlingen i styrelserummet delades deltagarna upp i grupper utifrån vilken del av detta de representerade. Totalt blev det fyra grupper med fokus på market access, utbildning/kvalitet, myndighet/offentlig sektor och omsorg/bo hemma. Varje grupp fick ett antal konkreta frågor att arbeta utifrån för att verkligen komma vidare i vårt arbete.

[caption id="attachment_12365" align="aligncenter" width="540"]IMG_0924 Market access gruppen i arbete[/caption]

Gruppdiskussionerna gick varma i de olika rummen och några exempel på frågorna var:

  • Vad är äldrevård och hur säljer man den? Går det att paketera ihop eller bör det delas upp i verksamhet/produkt områden?

  • Vilka är de generella behoven vid internationaliseringsarbetet?

  • Vilka mål kan/bör sättas för 2014-2016?

  • Vilka aktiviteter behöver genomföras för att nå målen


Trots gruppernas olika förutsättningar tycker vi att slutsatserna var påfallande lika. Slutsatsen var att på något sätt bör vi kunna paketera äldrevården, även om olika länder kräver olika typer av "paket". Man måste förstå landet i fråga och vissa delar kan säljas på vissa marknader. Delegationsresor kan absolut vara intressant, men man behöver lägga mer fokus på analysarbetet innan resan. Beslut om vilka resor vi gör ska grunda sig på gedigen information om marknaden i fråga. Flera deltagare tog också upp vikten av ett referensobjekt, exempelvis en referenskommun både i Sverige och utomlands.

bildEfter mötets avslut stannade större delen av deltagarna kvar på ett mingel där vi fortsatte diskussionerna. Ann Baron kommer nu att sammanställa resultatet av förstudien som workshopen utgör en del av. Från Swecares sida vill vi gärna se ett fortsättningsprojekt och våra signaler från flera deltagare var att det finns ett stort intresse. Vi kommer att behöva samla en liten grupp av företag med lust och möjlighet till att arbeta intensivt med ett sådant projekt och vi har fått flera indikationer på företag som vill vara med på detta. I slutet av veckan kommer en utvärdering av projektet skickas ut och vi uppskattar naturligtvis om alla deltagare svarar för att på så sätt veta om detta är ett bra sätt att arbeta på också i framtiden.

Stort tack till alla som kom och hjälpte oss ta projektet vidare. Vi ser fram emot att arbeta mer intensivt med både äldrefrågorna och mer er som företag och organisationer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar