måndag 16 september 2013

Artikel i DI om Gunther Faber, talare på Swecares Sub-Saharan Africa Day II

I dagens DI finns en artikel om Gunther Faber och hans organisation One Family Health. Gunther var en av många intressanta talare på vår Sub-Saharan Africa Day II som gick av stapeln förra tisdagen, 10 september. Han presenterade sin modell för franchise-kliniker i Afrika, och deltog också i paneldiskussionen om att göra affärer i Afrika söder om Sahara.

Om du vill läsa artikeln, finns en skannad version av artikeln att ladda ner här: Mikroklinikerna blir ett lyft för de fattiga (DI 2013-09-16).

Sammanfattningsvis handlar artikeln om One Family Healths koncept med franchisekliniker, och "lönsam verksamhet i botten på hälsopyramiden". Dessa små kliniker kommer föra vården närmare befolkningen, kompensera vad den offentliga sektorn inte förmår leverera och gynna den privata sektorn.

Sjuksköterskorna ska med en liten ekonomisk insats, 500 usd, och därefter licensavgifter, äga och driva lönsamma mikroklinker på landsbygden och i fattigare områden. I licensavgiften ingår medicinsk vidare- och fortutbildning och utbildning i ekonomi, administration och marknadsföring, liksom gemensam upphandling av läkemedel och medicinska produkter.

Tanken är att franchisesjuksköterskorna ska behandla vanliga sjukdomar, t ex malaria, diarré, infektioner och även kunna ge rådgivning vg familjeplanering, förebyggande hälsovård och liknande. Detta innebär att franchisesjuksköterskorna kommer kunna själva ta hand om ca 70% av patienterna, medan ca 30% remitteras vidare. Modellen innebär sänkta kostnader för bassjukvård för samhället, samtidigt som sjuksköterskorna beräknas generera vinst redan efter några månader. Dessutom skapas 2-3 ytterligare arbeten i varje klinik, både t ex städning och vårdjobb.

I Rwanda har man i samarbete med hälsoministeriet startat de 35 första klinikerna, med siktet inställt på 500 kliniker. Dessa 500 kliniker kommer kunna behandla 2,8 miljoner människor per år. One Family Health har påbörjat arbetet med att sprida modellen till Zambia, men troligen med ett mindre tätt samarbete med hälsoministeriet. Ghana står också på tur. Man undersöker också möjligheterna att kombinera franchisemodellen med en subventionerad hälsoförsäkring, och möjligheter till mikrokrediter. Konceptet går alltså att bredda, och Gunther menar att det också borde fungera inom andra områden, t ex inom utbildning. Det verkar alltså finnas goda möjligheter att skala upp och utvidga modellen, och det blir spännande att följa utvecklingen framöver!

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar