torsdag 3 oktober 2013

Upprop för en livskraftig life science, IP rättigheter i Indien och marknadsinformation om Algeriet!

Medan mina kollegor idag har landat i Delhi för att tillsammans med svenska företag träffa ett antal delstatsregeringar har jag haft en mycket aktiv dag med seminarium och möten över hela staden.  Jag började dagen på ett seminarium i Spårvagnshallarna organiserat av SWENACC och EKN om affärsmöjligheter i Algeriet. En av talarna var Gustaf Schwang från Elekta som berättade om företagets erfarenheter från att arbeta i Algeriet.

[caption id="attachment_12377" align="aligncenter" width="540"]Algeriets ambassadör i Sverige, Fatah Mahraz Algeriets ambassadör i Sverige, Fatah Mahraz[/caption]

Efter lunch fortsatte dagen med ett rundabordssamtal i LIFs lokaler. LIF hade tillsammans med riksdagsledamoten och Kristdemokraten Pernilla Gunther kallat till ett fortsättningsmöte på riksdagseminariet "Ett upprop för en livskraftig life science industri". Det seminariet utmynnade i en debattartikel i Dagens Samhälle underskriven av ett antal organisationer i branschen, bland andra Swecare. Artikeln hittar ni här. 

Dagens möte var en förberedande diskussion inför ett uppföljningsseminarie planerat till den 6e november. Frågor som diskuterades var bland andra huruvida vi har en gemensam målbild  för våra olika organisationer och om man kan sätta ihop en bruttolista av åtgärder för att stärka life science sektorn. För vår del var det mycket intressant att höra vad de nationella företrädarna för industrin har att säga om utmaningar och möjligheter. Ett stort problem som många kände igen är att det inte finns någon grundförståelse om varför man ska bedriva forskning inom sjukvården. Att det är svårt att få ut nya läkemedel, medtech och diagnostik på den svenska marknaden är något vi ofta får höra från våra medlemsföretag. Mötet var mycket intressant och jag ser fram emot en fortsatt diskussion den 6e november.

IMG_3144

Tredje seminariet var på eftermiddagen och återigen i Spårvagnshallarna men den här gången med fokus på IP-rättigheter i Indien. Swecare var här medarrangörer tillsammans SIBC, SICS och Groth & Co. Seminariet inleddes av Indiens ambassadör till Sverige och Lettland - Banashri Bose Harrison. Pankaj Soni, från Remfry & Sagar gav en mycket utförlig presentation om IP-rättigheter i Indien följt av ett företagsvittne i form av Max Olofsson från Ericsson. Seminariet var mycket välbesökt och flera deltagare fick stå upp utmed väggarna.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar