tisdag 8 oktober 2013

Rapportering från första dagen i Bangalore

Morgonen inleddes med en bussresa till delstatsregeringens palatsliknande byggnad. Vi hade där ett långt möte med Mr. Madan Gopal, Principal Secretary för Public Health and Family Welfare i Karnataka, och många av hans medarbetare från olika avdelningar, som var relevanta för delegationen.

Del av delegationen

 

 

 

 

 

 

Delar av delegationen utanför delstatsregeringen

Mr. Gopal talade om att Indien och Karnataka står på tröskeln till stora förändringar i hälso- o sjukvårdssektorn.
Man arbetar hårt med att förbättra sjukvården på många olika sätt, t ex att öka jämlikheten i leveransen av sjukvård av hög kvalitet, att uppmuntra PPP, att stärka hälsoinfrastrukturen och genom olika program inom t ex infektionskontroll, prevention och kontroll av cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar liksom smittsamma sjukdomar, mödra- och barnahälsovård osv.

PS Gopal

 

 

 

 


Principal Secretary Mr. Gopal (näst längst t hö) med medarbetare


Vi fick sedan höra en presentation av representanter för tre av de nya AIIMS-sjukhusen (All India Institute of Medical Science, se www.aiims.edu o www.aiimsonline.in/), från städerna Bhuaneswar, Raipur och Patna. Lokaliseringen av dessa sjukhus/utbildningsinstitutioner är valda för att de ligger i delstater med sämre indikatorer vg hälsa än det nationella genomsnittet. Syftet är alltså att göra tillgången till sjukvård och utbildning på högre nivå mer jämlik geografiskt sett. AIIMS omfattar medicinsk utbildning, forskning och vård på primär, sekundär och tertiär nivå. Sjukhusen håller nu på att upphandla utrustning och annat; en hel del är redan klart men många anbud kommer att komma ut. En del sker centralt, men de flesta lokalt på resp. AIIMS.
Listor över upphandlingar finns på:

  • www.aiims.edu/aiims/tender/Tenders.htm

  • www.aiimsraipur.edu.in/tender.aspx

  • http://aiimspatna.org/etender.php

  • www.aiimsbhubaneswar.edu.in/aiims-tenders.php


Sedan var det dags för de svenska presentationerna, där Lotta Liljelund från Socialdepartementet berättade om det svenska sjukvårdssystemet, och besvarade frågor från de indiska åhörarna. Maria berättade kort om Swecare och vårt arbete i Indien de senaste åren, och sedan presenterade företagen sig och sina lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemocues representant i Indien, Deepak Sharma och Yasmin Zaveri-Roy från Sveriges Ambassad i Delhi

Därpå följde en timmes break-out sessions, med fokus på NCDs, infektionskontroll, tillgänglig sjukvård (landsbygden) och infrastruktur och utrustning. Företagen och de indiska representanterna fördelades på lämpligt område, och diskuterade sedan indiska behov och problem, möjliga svenska lösningar och vad kan man göra för att fortsätta samarbetet. Resultatet av diskussionerna rapporterades sedan tillbaka till stormötet. Flera goda kontakter knöts, och en hel del idéer om samarbeten, framför allt studier presenterades.

IMG_1666

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar