måndag 7 oktober 2013

Swecare på plats i Indien

Indien

Så var det dags för Indien igen! Redan förra året planerade vi en resa inriktad på kontakter med den offentliga sjukvården i Indien. Den resan fick tyvärr skjutas upp men nu är vi alltså på väg.

Idag, börjar vi med ett rundabordssamtal med delstatsregeringen i Karnataka, Bangalore, sedan fortsätter vi till Mumbai senare i veckan för att träffa delstatsregeringen där och även vara med i invigningen av det nya generalkonsulatet. Detta sammanfaller dessutom med att finansmarknadsminister Peter Norman besöker Mumbai.

I fredags, deltog Swecare i det arbetsgruppsmöte som ägde rum mellan svenska Socialdepartementet och indiska Ministry of Health and Family Wellfare.

Mest intressant i mötet var kontakten med den person på ministeriet som ansvarar för byggandet av ett antal nya statliga sjukhus, s k AIIMS (All India Institute of Medical Science). Han är mycket intresserad av att komma i kontakt med svenska företag för utrustning mm. Swecare kommer bjuda honom och hans team till Sverige snarast och kommer då att ordna möten med svenska företag. Inom infektionskontroll uttrycktes också stort intresse om fördjupat samarbete och även detta kommer följas upp under hösten.

NiclasJ
Niclas Jacobson leder runda bordssamtalet med sin indiska kollega.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar