fredag 15 november 2013

Indien-seminarium om utvecklingen inom medtech

Igår var Swecare med och samarrangerade ett seminarium om utvecklingen för medicinteknisk utrustning i Indien. Huvudarrangör var MedAccess Quest, som öppnade mötet. Indiska ambassadören i Sverige, Mrs. Banashri Bose Harrison gjorde en intressant genomlysning av hälsosektorn med fokus på medicinteknik. Universell tillgång till kvalitativ hälso- o sjukvård är prioriterat av regeringen, och det finns stora möjligheter då behoven är stora och växande. Sektorn förväntas växa med 15 % fram till 2017. Trots en viss nedgång i år så fortsätter inkomstnivåerna att öka, och kommer fortsätta göra det, och förväntningarna på sjukvården ökar i takt med detta. Ett annat karaktärsdrag är att den medicinska turismen är stor och ökar (förväntas ligga på 350 miljoner patienter om några år), och anledningen till att man väljer Indien är inte främst låga priser, utan hög kvalitet. Vidare står sjukhusen för en större andel av sjukvårdssektorn och den privata sektorn är betydande. Investeringar både av offentliga och privata sektorn kommer därmed att öka. Det finns alltså flera positiva drag som gör att svenska företag bör satsa på den indiska marknaden enligt ambassadör Harrison. Vad gäller regelverk för mediciner, sjukvårdsprodukter etc har många av dem inte följt landets behov, men vi ser nu en stadig förenkling av procedurer, t ex att ansökningar i större utsträckning kan göras online.

Venkatram Bakthavachalam, MedAccess Quest, talade om ”Reimbursement and Regulation for Medtech in India” och vi fick bl a veta att ett eget regelverk för medicintekniska produkter är under utformande. Det är dock oklart när det kommer träda i kraft. Tills vidare gäller att det finns tre olika kategorier och där tiden till man kan få ett tillstånd varierar från 3-4 veckor till mer än ett år. Venkatram pratade också om de olika försäkringsprogram som finns och som omfattar ca 300 miljoner indier, t ex RSBY som är världens största försäkring. Ersättningen från försäkringarna påverkar vilket pris för olika behandlingar som sjukhusen kan ta ut eller få täckning för, och detta kan i vissa fall vara gynnsamt för företag som säljer utrustning till sjukhusen.

Indien seminarium MedAccess Quest

Vi fick sedan lyssna till Bertil Guve från Center for Technology in Medicine and Health. Han presenterade deras intressanta modell för att arbeta med ”frugal innovation” i multiprofessionella team; ingenjörer, medicinsk personal och t ex designexperter. Programmet heter Clinical Innovation Fellowships, och du kan läsa mer om detta på http://www.ctmh.se/fellowships/index.php

Swedfunds verksamhet, inom både riskkapital och Swedpartnership, som är ett finansiellt stöd på upp till 1,7 miljoner kronor för svenska små och medelstora företag. Stödet kan sökas för max 40% av totala kostnader för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer. Det kan röra sig om samarbete med en lokal leverantör eller distributör, ett joint venture eller ett dotterbolag. Mer info finns på www.swedpartnership.se

Innan det trevliga minglet modererade Linda Nyberg från Bactiguard en panel bestående av ambassadören, Adam Edström från Swedish Institute of Computer Science, entreprenören Sudhir Kashyap, Venkatram från MedAccess Quest och vår egen Maria Helling.

Indien seminarium panel

Några av panelens slutsatser är företag som är intresserade av långsiktig tillväxt helt enkelt inte har råd ignorera Indien och att det kan vara svårt att komma in på den indiska marknaden men väl där är faktiskt ”ease of doing business” högre än på många andra tillväxtmarknader. Då Indien är så stort, behöver man segmentera marknaden och det finns utrymme för produkter av hög kvalitet som också kan vara lite dyrare. Slutligen konstaterade panelen att det finns ”äktenskapstycke” mellan svenska och indiska företag och organisationer, där Sverige kan stå för kvalitet och systemtänkande och Indien för anpassningsförmåga och nytänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar