tisdag 18 mars 2014

Delegationsresa till Paris med barn och äldreminister Maria Larsson

Gårdagen tillbringade Swecare i Paris tillsammans med barn och äldreminister Maria Larsson, svenska experter och ett antal svenska företag.  Dagen började med ett studiebesök på Frankrikes och världens äldsta barnsjukhus, Necker-Enfants. Sjukhuset fokuserar framförallt på ovanliga sjukdomar och transplantationer  hos barn men också till viss del för vuxna.

Necker

Dagen fortsatte på svenska klubben där professor Jean de Kervasdoué gav en ingående presentation om det franska hälsosystemet. Bland annat lyfte Jean upp det kostsamma systemet där patienter ofta ligger flera dagar på sjukhus och de många doktorerna per invånare som ofta utför uppgifter som lägre specialiserad vårdpersonal skulle kunna göra. Maria LarssonEfter en trevlig lunch fortsatte vi  med dagens huvudpunkt, nämligen seminariet. Ambassadör Gunnar Lund inledde för att sedan lämna över till Maria Larsson. Photo1

Frankrikes äldreminister Michèle Delaunay tog sedan över och pratade om utmaningarna med en åldrande befolkning. Michèle poängterade bland annat vikten av att ta till vara på de äldres erfarenheter och underlätta för äldre att fortsätta utgöra en aktiv del av samhället. bild

Seminariet var uppdelat i tre olika ämnesområden, äldrevård, effektiv hälso- och sjukvård samt infektionskontroll. Till varje ämnesområde hade vi bjudit in en svensk och en fransk expert för att sedan öppna upp för diskussion med företagen. Det första området var en åldrande befolkning där regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm talade om den svenska äldrevården.

bildDen franska talaren på äldreområdet var Bertrand Fragonard, President of the High Family Council, som jag tidigare i vår hade nöjet att lyssna till på den franska ambassaden i Stockholm.

bild

Område nummer två var på effektiv sjukvård och vår svenska talare var Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör på Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Den franska talaren på området Dominique Libault, Director EN3S, underströk vikten med en effektiv upphandling.

bild

Sista ämnesområdet för dagen var infektionskontroll där statsepidemiolog Anders Tegnell representerade Sverige.

bild

Dagen avslutades med en trevlig middag på ambassadörens residens. Efter dagens möten och seminarium så kan vi helt klart konstatera att Frankrike precis som Sverige står inför stora utmaningar på hälsoområdet. Vi har definitivt mycket att lära från varandra och hoppas på ett fortsatt gott samarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar