fredag 14 mars 2014

Hongkongmöte i Malmö

Igår begav sig Maria, jag och Lotta Liljelund från Socialdepartementet till Malmö för att träffa nya företag, berätta om det offentliga stödet till svenska hälso- och sjukvårdsföretag och  om vår resa till Hongkong i maj. Resan arrangeras tillsammans med Swedish Medtech och Hong Kong Trade Development Council och riktar sig både mot företag som är etablerade på den asiatiska marknaden och för de som ännu inte finns på plats. Resan leds av regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm den 7-9 maj till kostnaden av 12 000 SEK. I programmet ingår bland annat:

  • Möte med Hongkong hälsoadministration

  • Workshop med Hospital Authority som ansvarar för alla offentliga sjukhus i Hongkong

  • Mottagning med networking möjligheter på svenska konsulatet

  • Studiebesök på sjukhus och kliniker

  • Möjlighet att visa fram produkter och lösningar på Hong Kong International Medical Device and Supplies Fair

  • Networking möjligheter och mottagning på mässan

  • Möte med en distributör av europeiska medtechprodukter i Hongkong och Kina


 

[caption id="attachment_13597" align="aligncenter" width="540"]IMG_3810 Ulf Andersson hälsar välkomna[/caption]

Seminariet i Malmö arrangerades tillsammans med Det Medicinska Malmö, där Vd Ulf Andersson i år också tagit över som Vd för Medeon. Efter att Lotta och Maria berättat om det offentliga främjandet så tog Sveriges generalkonsul i Hongkong, Jörgen Halldin, över och gav lite ekonomisk och politisk bakgrundsinformation till Hongkong.

[caption id="attachment_13598" align="aligncenter" width="540"]bild Generalkonsul Jörgen Halldin[/caption]

Hong Kong Trade Development Council som är medarrangörer till resan i maj berättade om Hongkong ur ett affärsperspektiv. Julie från HKTDC underströk behovet och viljan i Hongkong och Kina av att förbättra hälsosystemet och det stora intresse som finns för Sverige. Julie menar att Hongkong är en perfekt plattform för att senare ta sig vidare in i Kina som har en hälso- och sjukvårdsmarknad vars omsättning växer med 14-15% per år. Dessutom ökar både förväntad livslängd och inkomstnivåerna i Kina drastiskt vilket i kombination med det goda rykte som svensk hälso- och sjukvård åtnjuter i landet gör Kina till en utmärkt marknad för svenska företag.


bild


Björn Segerblom från Hong Kong Science Park  berättade också om det gynnsamma klimatet för life science-företag i parken och alla incitament och bekvämligheter som syftar till att förenkla för en etablering i landet. Yvonne Mårtensson från CellaVision tog sedan över och berättade ur ett företagsperspektiv om hur det ser ut att göra affärer i Hongkong och Kina.
[caption id="attachment_13605" align="aligncenter" width="540"]bild CellaVision[/caption]

Vi tror att Hongkong-aktiviteten kommer att bli riktigt bra och vi har sett ett stort intresse både från svenska företag och från Hongkong-sidan. Ett preliminärt program till resan hittar nihär. Är ni intresserade av att delta på resan och har frågor eller förslag till programpunkter så kontakta oss för en vidare diskussion.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar