måndag 3 mars 2014

Swecare i Rwanda

[caption id="attachment_13533" align="aligncenter" width="540"]P1020511 Kigali, Rwanda[/caption]

Härligt att vara tillbaka i Afrika igen och första gången i Rwanda för oss båda. Vi anlände i torsdags för en studieresa till Kigali, med syfte att undersöka affärsmöjligheter och om Rwanda ska bli ett nytt fokusland för Swecares Sida-finansierade projekt.

Vårt första möte var med Maria Håkansson, chargée d’affaires på svenska ambassaden. Ambassaden har inte tidigare jobbat med hälsa, och det kommer med stor sannolikhet inte heller ingå i Sveriges nya resultatstrategi för landet, som väntas bli beslutad före sommaren. Dock har ambassaden en främjandeuppgift, och ser att t ex en delegationsresa till Rwanda med svenska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn därmed är intressant. Det finns knappt en handfull svenska företag etablerade i landet – så fler välkomnas, och hälsa är ett prioriterat område för regeringen.

 

[caption id="attachment_13532" align="aligncenter" width="540"]Rwanda Development Board Rwanda Development Board[/caption]

Samtidigt händer mycket inom den privata sektorn, vilket också uppmuntras av regeringen. Det blev tydligt under vårt möte med Rwanda Biomedical Commission och Rwanda Development Board. Den senare myndigheten, RDB, har till uppgift att främja export och investeringar i landet och bidra till ökad sysselsättning. Hälsa- och sjukvård ingår i avdelningen för Tjänster, och man arbetar bl a med regler och bestämmelser för att underlätta företagande i landet. Det tar 6 timmar att registrera ett företag i Rwanda – bland de absolut kortaste tiderna i världen!

RBC är hälsoministeriets genomförandeorganisation, med 14 avdelningar, t ex sjukdomar, biomedical services, medicinsk upphandling, underhåll och en enhet för affärsutveckling och privata samarbeten. Vg upphandling så sker uppköp av mediciner via National Drugstore, och medicinsk utrustning till både offentlig sjukvård och ”faith-based” sjukvård upphandlas också till största del centralt av RBC. RBC inventerar, kollar av mot behov och utvecklar normer och standards för medicinska utrustning. Upphandlingar kungörs på RBC:s hemsida, samt Dgmarket (www.market.gov.rw/). Kolla gärna den internationella motsvarigheten: http://www.dgmarket.com/

RBC ser att t ex utbyte är intressant, då det fortfarande är brist på utbildad sjukvårdspersonal, men man är också intresserad av mer affärsinriktat samarbete. T ex är man nu inne på att hitta företag som vill ta på sig drift av ett helt nätverk av hälsocenters som tillhör ett visst distriktssjukhus. Områden som f.ö. är intressanta är cancer, hjärtsjukdomar, diagnostik och njursjukdomar. Sjukvården täcker i dag hela landet tämligen väl, så man planerar inte några nybyggen på sjukhusnivå. Däremot planerar man på sikt att utöka antalet hälsoposter (den minsta enheten i systemet) från 500 till 1500, främst genom PPPs.

Vi har även träffat Martin Manzi, som tidigare jobbat för Ministry of Health i 13 år, och bl a på just RBC, men nu driver ett företag som tar in sjukvårdsutrustning, konsultar och planerar att erbjuda service och underhåll som en tjänst. Vi fick höra en hel del matnyttigt om hans syn på rwandisk sjukvård, behov och prioriteringar, affärsmöjligheter inom offentlig och privat sjukvård mm. Han är intresserad av att utöka de produkter han kan erbjuda, och vi kommer att hålla kontakten med honom framöver för att se om det finns möjligheter för er medlemmar.

[caption id="attachment_13536" align="aligncenter" width="405"]Hopital La Croix du Sud Hopital La Croix du Sud[/caption]

P1020509

För att bättre förstå den private hälso- och sjukvårdssektorn besökte vi Hopital La Croix du Sud som är Rwandas största helt privata sjukhus. På sjukhuset fick vi ett varm välkomnande av sjukhusdirektören och grundaren Dr. Jean Nyirinkwaya, tillsammans med hans team. Sjukhuset har vuxit mycket sedan det grundades 1994 och idag har det 100 bäddar och tar emot cirka 350-400 patienter dagligen. Cirka 80% av patienter har en privat sjukvårdsförsäkring, ofta genom sin arbetsgivare, medan de resterande betalar ”out-of-pocket”. Sjukhusets fokus ligger på mödra- och barnavård, trauma, allmänmedicin och gynekologi och man har inga störra planerar på ett ökat arbeta mot livsstilrelaterade sjukdomar. Men man planerar att bygga ut sjukhuset och erbjuda IVF, ett modernt laboratorium, dialys mm. Dr. Jean Nyirinkwaya beklagar sig över ett otillräckligt stöd från regeringen men anser ändå att framtiden är ljus för den privata hälso- och sjukvården i Rwanda.

P1020519

Det är relativt enkelt att få träffa höga beslutsfattare i Rwanda och under vårt korta besök i Kigali hade vi ett långt möte med Dr. Anita Asiimwe, Minister of State in charge of Public Health and Primary Health, tillsammansmed flera av hennes kollegor. Rwandas regering är mycket angelägen om att förbättre hälsosituationen för landets drygt 10 miljoner medborgare och har kommit längts i Afrika söder om Sahara med att erbjuda en nationell sjukvårdsförsäkring, vilken idag täcker cirka 91% av befolkningen. Enligt Dr. Asiimwe är Rwandas kanske största utmaning den enorma bristen på läkare och man planerar att öppna en läkarutbildning. Landet kämpar även med att förbättre mödra- och barnavården och minska infektionsrelaterade sjukdomarna så som HIV och luftvägssjukdomar. I kampen mot HIV/AIDS har Rwanda gjort stora framsteg och idag har landet en prevelens på 3% och 90% av de smittade tar bromsmediciner. Under den nationella sjukvårdsförsäkringen erbjuds en screening för livsstilsrelaterade sjukdomar per år. Dr. Asiimwe berättar att livsstilsrelaterade sjukdomar så som diabetes, cancer och hjärtsjukdomar ökar kraftigt i Rwanda men att landet saknar kapacitet att erbjuda vård inom dessa områden. För närvarande finns ett onkologicenter i norra Rwanda och patienter för radioterapi skickas till Uganda. Sammanfattningsvis är regeringen mycket dedikerad till att förbättra hälso- och sjukvården i landet och man är intresserad av vad Sverige har ett erbjuda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar