tisdag 20 maj 2014

Swecares årsmöte 2014

Idag hölls Swecares årsmöte i World Trade Center uppdelat i årsmöte, årsmöteskonferens och med ett trevligt mingel som avslutning. Vi hade samlat ett antal spännande talare och dagen blev riktigt lyckad! Årsmötet började med att landshövding Chris Heister tillika Swecares ordförande hälsade välkomna.

bild


Eftersom Chris av personliga skäl har valt att inte fortsätta som ordförande så var en av dagens största händelse valet av ny ordförande. Valberedelsen meddelade att Karin Johansson, vd Svensk Handel och före detta statssekreterare, ställer upp som kandidat till ordförande och hon valdes sedan formellt till ordförande. Tyvärr kunde Karin inte delta på mötet men inom kort så kommer en videohälsning från Karin läggas upp på Swecares hemsida.
bild


Maria tog sedan över och presenterade årsberättelsen. Vad som hänt under året och våra visioner och tankar inför framtiden. Bland annat berättade Maria att vi kommer att ha en turné i de nordiska länderna de närmaste åren för att balansera fokuset på marknader längre bort. Vi kommer naturligtvis fortsätta vårt arbete med viktiga marknader på alla håll i världen men vi strävar efter en bättre balans mellan närmarknaden och marknader längre bort.

bild


Efter en kortare paus tog socialminister Göran Hägglund över ordet och pratade om vikten av att arbeta med främjande. Han påpekade att Swecare spelar en unik roll i att samla svenska aktörer som vill ut på den internationella marknaden och underströk vikten av samarbete för att lyckas internationellt. Göran Hägglund delade också ut Swecare Export Award 2013 som i år går till diagnostikföretagen HemoCue. Mottiveringen lyder ” Hemocue är ett äkta exportföretag där över 90 procent av försäljningen går till länder utanför Sverige. Hemocue säljer till drygt 130 länder runt om i världen med produkter som är uppfunna, framforskade, producerade och sålda från Sverige. Företaget har satsat specifikt på tillväxtmarknader, dit ca 35 procent av försäljningen går i dagsläget och ökar kraftigt. Hemocue har ökat sin försäljning med 20 procent från 2008 till 2012 och detta under en period av ekonomisk tillbakagång i flera nyckelländer.”
bild


Efter en paus tog Jonas Hafström, handelssekreterarens rådgivare i främjandefrågor, över och berättade hur Utrikesdepartementet ser på handelsfrämjandet. Bland annat nämnde Jonas att  60-70% av svensk export går till EU medan den största tillväxten sker i andra delar i världen. Man satsar därför nu på att få företag att få upp ögonen för nya marknader.
bild


Vi fortsatte dagen med en presentation av Vinnovas Anna Sandström som nyligen producerat rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012”. I rapporten framgår att industrin under den senaste femårsperioden minskat med 4 000 anställda varav drygt 2 200 sedan 2009. Det är en konsekvens av att ett fåtal stora företag har tagit beslut om att lägga ner både forskningsverksamhet och produktionsenheter i Sverige, där Astra Zenecas stängningar av två forskningsenheter dominerar.  Det positiva är att andra delar av Life Science-industrin växer, men de lyckas för närvarande inte kompensera för nedskärningarna.
bild


Elektas avgående vd Tomas Puusepp tog sedan över och började med att tacka Swecare för den betydande roll organisationen haft i Elektas internationalisering. Tomas avgår som vd inom kort och går istället in som arbetande styrelseledamot i Elekta. Tomas talade sedan om sin syn på hur man kan öka antal företag inom hälso- och sjukvården. På 60-talet var det annorlunda då var det närmare relation mellan sjukvården och forskningen. Att denna relation har förändrats menar Tomas är orsaken till att det är svårare att få fram nya innovativa företag idag. Budskapet var dock positivt. Den rådande situationen kan förändras genom att landstingen ser till att det skapas utrymme inom sjukvården för forskningen att skapa bättre vård till lägre kostnad.
bild


Jörgen Larsson från Karolinska Sjukhuset presenterade sedan sin syn på hur exporten av svensk hälso- och sjukvård kan öka. Jörgen pekade på hur väl Sverige står sig i internationella undersökningar och frågade sig hur vi ska behålla vår konkurrenskraft. Lösningen är enligt Jörgen  att öka samarbetet mellan akademin, industrin och sjukvården. Som exempel tog han upp den nationella plattform där  alla Sveriges universitetssjukhus samarbetar med företag inom områdena; kliniska multicenterstudier, innovativ strålbehandling och medicinteknik. Detta är en modell för hur man kan samarbeta i tripple helix modellen för att öka den svenska konkurrenskraften.
bild


Talarna samlades sedan i en panel där internationaliseringen och förutsättningarna för svenska hälso- och sjukvårdsföretagen diskuterades vidare. Bland annat diskuterades återigen vikten av att satsa på  nya tillväxtmarknader runt om i världen.
Dagen avslutades med ett trevligt mingel och vi vill tacka alla som tog sig tid att spendera dagen med oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar