onsdag 4 juni 2014

Hälsoseminarium i Moskva

I samband med nationaldagen så anordnar Sveriges ambassad i Moskva ett antal seminarium under "Sverigedagarna". Idag var det dags för ett hälsoseminarium som Swecare både medarrangerade och medverkade i.
​Sveriges ambassadör till Moskva Veronika Bard Bringéus hälsade välkomna och poängterade att Ryssland och Sverige delar många hälso- och sjukvårdsutmaningar. 
Nästa talare var Maria Taymaskina, Head of International Cooperation Division, Moscow Healthcare Department. Maria höll ett kort välkomsttal och uttryckte ett stort intresse för den svenska hälso- och sjukvården. Som tredje talare gav Swecare en överblick över det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Intresset var mycket stort och vi fick många följdfrågor om svensk hälso- och sjukvård.

Efter den inledande delen så startade första blocket på temat "Efficiency and Safety – Characteristics of the Modern Clinic and Hospital". Här fick  Maquet, Ascom, Camfil och Atlas Copco möjligheten att presentera sina produkter och lösningar. 

Nästa block hade fokus på "Efficient Measures to Combat Hospital Acquired Infections". Detta inleddes av två ryska talare Vasily Akimkin, Professor och ledamot i RAMS och Roman Kozlov, Professor, Director of the Institute of Antimicrobial Chemotherapy (IAC) of Smolensk State Medical Academy.
Problem som diskuterades här var hygienhållningen på sjukhus, den höga förekomsten av Hepatit, HIV och TBC i Ryssland och antibiotika resistens. Antibiotika används flitigt och trots att den egentligen bara får säljas på recept, så efterföljs inte denna regel. Experterna efterföljdes av en företagsrepresentant från SCA.

Det var ett stort intresse för konferensen och många deltagare. Avslutades gjorde dagen i ambassadörens residens där alla deltagare var bjudna till en mottagning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar