onsdag 11 juni 2014

Affärmöjligheter i Somalia

Igår anordnade UD en stor konferens om affärsmöjligheter i Somalia. Bland de inbjudna fanns främst representanter från somaliska företag och myndigheter samt personer i den somaliska diasporan i Sverige. Konferensen syftar till att nyansera bilden av Somalia i Sverige, och att skapa kontakter som kan vara första steget mot ökat samarbete och affärer.


Efter inledningstal av den svenska handelsministern, Ewa Björling, och Said Abdullahi Mohamed, Minister of Planning and International Cooperation i Somalias federala regering, fick vi höra en kort sammanfattning av en intressant rapport om affärsmöjligheter i Somalia, inom olika sektorer inklusive hälsa och sjukvård i Somalia. Rapporten har också undersökt hur den somaliska diasporan i Sverige ser ut, och vilka kompetenser som finns där. Rapporten kommer att finnas i sin slutversion i slutet av juni. Swecare kommer då få tillgång till den. Är du intresserad av att läsa den, hör av dig till oss!


Resten av dagen var indelad i olika paneler fokuserade på olika sektorer, som bank och finans; ICT; infrastruktur och transport;energi och inte minst hälsa och sjukvård. Anna Riby deltog i en panel tillsammans med Dr. Asli Kulane från KI och Dr. Dalmar från ett privat universitet i Somalia, med fokus på olika medicinska utbildningar. Gemensamt för panelerna och hela dagen är att behoven i Somalia är enorma, att säkerhet och politisk stabilitet fortfarande är av stort behov men också att det verkligen finns möjligheter, att somalier har "entreprenörskapet i sitt DNA" och att den svenska massmediala bilden av somalier i Sverige till stor del är missvisande. Det finns mycket kompetens, vilja och beredskap att investera och göra affärer i hemlandet! Konferensen samlade drygt 150 personer. A och O verkar vara att ha en partner med somalisk bakgrund, som har kontakterna och kunskapen. Idag är Somalia uppdelat i olika regioner, med viss konkurrens sinsemellan, och det gäller säkert att navigera försiktigt.

Ett tydligt behov för att underlätta, för att inte säga en förutsättning för, handel och affärer i större omfattning är att ett system med legala ramar och regleringar kommer till stånd. Detta gäller inom hälso- och sjukvårdssektorn liksom inom andra områden. Den privata sektorn står idag för en viktig del av sjukvården, vid sidan om NGOs och multilaterala aktörer, som WHO, men regleringar saknas i stor utsträckning, t ex vad gäller läkemedel. Detta har lett till att stora problem med falska och illegala läkemedel. Även inom utbildning blomstrar den privata sektorn - det finns över 40 universitet i Mogadishu. Det råder en extrem brist på utbildad sjukvårdspersonal, som satsningen på utbildning är förstås bra. Avsaknaden av regler och standards innebär dock att kvalitetssäkringen av den utbildning som bedrivs blir mycket svår, vilket är ett allvarligt problem. 


Trots de problem och svårigheter som finns, ger konferensen ändå ett intryck av att möjligheterna finns för affärer och för att bidra positivt till Somalias utveckling, och att det finns en stor underutnyttjad resurs i den somaliska diasporan. Om ni vill veta mer, eller komma i kontakt med personer inom hälso- och sjukvårdssektorn i Somalia, ring eller maila oss, så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa er. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar