tisdag 10 juni 2014

Cancerseminarium i PekingDet är bråda tider före sommaren. Förra veckan var det aktiviteter på ambassaden i Moskva, igår arrangerade Swecare ett rundabordssamtal med Kinas vice hälsominister på besök i Sverige och idag genomförs ett seminarium om cancervård i Beijing. Sex företag deltar i aktiviteten som ordnas tillsammans av ambassaden, Swecare och Business Sweden. Kinesisk partner är Beijing Health and Planning Commission, den organisation som ansvarar för sjukvården i pekingregionen.
Kjell Bergfeldt från Regionalt Cancer Center, RCC, är en av de svenska huvudtalarna och redogjorde i sitt anförande för hur Sverige med satsningen på sex regionala cancercenter utvecklar organisationen av cancervården. Allt utgår från faktumet att patienten ska vara i centrum och man strävar sedan efter att öka jämlikheten och effektiviteten i den svenska cancervården. Man utgår från kvalitetsregistren och de program som finns för evidensbaserad vård.
Från kinesisk sida talade sedan Jun Ren om utvecklingen av immunoterapi i Kina och förhoppningarna att får fram ett vaccin på området i framtiden. 
Talarna följdes av en paneldiskussion där även representanter för företagen deltog. Publiken hade mycket frågor och det blev livlig diskussion om hur de svenska erfarenheterna kan användas i en kinesisk kontext men också mycket kring framtidens diagnostik och läkemedel. Låga kostnader som innebär dålig kvalitet är inget man är intresserad av gjorde de kinesiska talarna klart.

Efter kaffepausen följde ett block där Signe Friesland verksam på både Karolinska Institutet och sjukhuset, gav en överblick av området "stereotactic body radiotherapy", en möjlighet att i högre utsträckning behandla patienter som tidigare inte kunnat behandlas med radioterapi. Färre benhandlingstillfällen men högre doser. Från kinesisk sida talade sedan professor Wu Aiwen från Beijing Cancer Hospital och berättade om strukturen för cancervård i Peking. 

Även dessa talare följdes av en paneldiskussion med både experter och företag diskuterade framtidens radioterapi. Seminariet avslutades med en lunch där deltagarna fick möjlighet att samtala med varandra. Under eftermiddagen ska delegationen besöka Beijing Shijitan Hospital och på kvällen blir det mottagning på ambassaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar