tisdag 17 juni 2014

Australien - aktivitet våren 2015Idag arrangerade Swecare tillsammans med Business Sweden ett seminarium om affärsmöjligheter för svenska företag i Australien. Seminariet inleddes av den australiensiska ambassadören i Stockholm, Gerald Thomson, och efter det presenterade representanter för tre delstater, Queensland, South Australia och Western Australia vad som händer i respektive delstat på Life Science-fronten. Mycket resurser satsas på forskning och en hel del investeras i nya sjukhus och institut. De största utmaningarna är den åldrande befolkningen, ökad förekomst av cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Man har liksom Sverige en utmaning att nå ut till hela befolkningen, det är ett till ytan stort land och att nå ut till otillgängliga områden ställer krav på sjukvårdens organisation. Man tittar också mycket på hur vården kan förbättras och bli mer effektiv. Seminariet avslutades med diskussion och en frågestund där även Maria från Swecare och Jonas Lindholm från Business Sweden var med.

Swecare tillsammans med Business Sweden planerar en delegationsresa till Australien under våren 2015. Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa och fler än 150 svenska dotterbolag finns etablerade där. Australien tittar på de nordiska länderna och bland annat förutser man att man kommer ha en liknande situation som de nordiska länderna om 10-15 år. Många utmaningar på hälsoområdet är gemensamma och många svenska företag ser Australien som en intressant marknad. Hör av er om intresse finns för att delta i en resa till Australien våren 2015!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar