måndag 9 juni 2014

Rundabordssamtal med kinesisk vice-hälsominister

Den här veckan är den kinesiska vice-hälsoministern Liu Qian i Stockholm för att studera den svenska hälso- och sjukvården och fortsätta utvecklingen av hälsosamarbetet under det MoU som signerades 2006 mellan Sverige och Kina. Delegationen har bland annat haft möten med KI och med SLL och i eftermiddag var det dags för ett rundabordssamtal organiserat av Swecare. Rundabordssamtalet hölls på Rosenbad och det var 15 företag som deltog i diskussionerna om hur teknisk innovation kan bidra till att utveckla sjukvården.
Niclas Jacobsson från Socialdepartementet hälsade välkomna och lämnade sedan över till Swecare. Efter en kort redogörelse för hur Sveriges utmaningar ser ut och  vilka områden vi önskar samarbeta inom så fick alla deltagare möjlighet att presentera sig själva och sina verksamhetsområden.

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör på Stockholms Läns Landstings Sjukhusområde, var också närvarande och höll en presentation om innovation i den svenska hälso- och sjukvården.

Eftermiddagen avslutades med en öppen diskussion där företagen fick möjlighet att ta upp sina frågor och funderingar. Diskussionen blev mycket bra och vi drog över hela 30 minuter. Viceministern uttryckte ett stort intresse för våra svenska lösningar och vi ser fram emot att fortsätta hälsosamarbetet  under MoU:t.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar