tisdag 19 augusti 2014

Seminarium om Chile och Peru

Idag hade vi tillsammans med Business Sweden ett seminarium med fokus på Chile och Peru inför den resa som arrangeras till länderna 20-24e oktober. Efter att Maria Helling och handelssekreterare Tomas Korseman hälsade välkomna fortsatte Tomas med en presentation av den ekonomiska situationen i Peru och Chile. Både Chile och Peru har höga tillväxtsiffror och är intressanta ur ett investeringsperspektiv.

Bägge länderna har identifierat hälsosektorn som en prioriterad sektor och planerar för stora investeringar på området. En åldrande befolkning är som i många länder också en utmaning i Chile medan Peru har en yngre population. I Chile är stora hälsoutmaningar livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. I Peru är infektioner och parasiter större hot men även här är hjärt- och kärlsjukdomar ett stort problem.

Investeringar i Chile ämnar till att förbättra tillgängligheten och kvalitén på sjukvården. Peru satsar på att utvidga hälso- och sjukvården till att täcka hela befolkningen. Detta kommer framöver att leda till investeringar i nya sjukhus, vårdcentraler och kliniker i båda länder.

Är ni intresserade av att delta på resan i höst, vänligen kontakta info@swecare.se för mer information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar