fredag 19 september 2014

Indiens hälsoministerium på besök!

Igår anordnade Swecare och Socialdepartementet ett rundabordsamtal med representanter från det indiska hälsoministeriet. En delegation ledd av en av de högsta tjänstemännen, "additional secretary" Dr. Arun Kumar Panda, besöker Sverige i veckan för att delta i det årliga mötet med arbetsgruppen som diskuterar och  implementerar samarbetsavtalet på hälsoområdet mellan Sverige och Indien. Mötet i arbetsgruppen ägde rum idag och Swecare sitter med som representant för den privata sektorn.


Gårdagens möte började med att Niclas Jacobson, departementsråd och chef för Socialdepartementets internationella enhet hälsade alla välkomna och berättade kort om det Memorandum of Understanding som finns mellan Indien och Sverige. Dr. Panda tog sedan över och pratade om vilken stor vikt Indien fäster vid samarbetet. Dr. Panda fortasatte med att berätta om de prioriteringar och investeringar som den nya indiska regeringen har initierat och bland annat finns det planer på ett nytt program för äldrevård. Två nationella institut med fokus på äldre ska öppna, ett i norr och ett i söder. Detta kommer att leda till mer investeringar på området. Vidare redogjorde han för att den stora satsning Indien gjort på att förbättra tillgången på hälso- och sjukvård genom inrättandet av National Health Mission har fortsatt och det finns planer på att ersätta denna med en Health Assurance Mission.Per Båtelson höll sedan en presentation om hur privat sektor samverkar med det offentliga och kan bidra till att utveckla sjukvården. Maria Helling berättade kort om Swecare och modererade sedan diskussionen. Efter en presentationsrunda som tog en rejäl stund då ca 35 personer deltog i mötetföretagen följde en disskusion.Många av företagen tog tillfället i akt för att lyfta sina frågor och allt från cancervård och antibiotikaresistens till simuleringsmodeller, utbildning av undersköterskor och screening av livmoderhalscancer diskuterades. Hela 16 företag var på plats vilket visar på det stora intresset som finns för den indiska marknaden. Fredagsförmiddagen ägnades åt möte i arbetsgruppen med uppdatering om vad som händer i de olika samarbetsområdena och planering av delegationsresan i november. Projekt finns mellan Folkhälsomyndigheten på antibiotikaresistensområdet och Läkemedelsverket. Forskningsfinansiären Forte kommer också inleda samarbeten på äldreområdet. Swecare redogjorde för svårigheter som de svenska företagen erfar vad gäller de regulatoriska processerna och generellt när det gäller kontakterna med den offentliga sektorn. Den indiska delegationen var väldigt öppen och diskuterade problemställningar och bidrog med råd och förslag på lösningar. Bland annat så förbereds en ny lagstiftning vad gäller registrering av medicinsk utrustning, denna har tidigare gått under samma regler som läkemedel. Indierna ställde sig också positiva till ett antal gemensamma aktiviteter under den kommande delegationsresan som workshops med CDSCO, den regulatoriska myndigheten, och rundabordssamtal på prioriterade områden där både privata och offentliga aktörer kan ingå. Två områden som diskuterades särskilt var vårdens infrastruktur, dvs byggnader och utrustning och ett annat område bestående av hr, utbildning och training. Indierna vill också att initiativ tas till en undergrupp till arbetsgruppen där frågor rörande "tertiary care" kam diskuteras.


Sammanfattningsvis positiva tongångar och ett gäng ovanligt konstruktiva indier. Det borgar för en bra resa i november. Vi hoppas att så många som möjligt också vill delta i delegationsresan. Ambitionen är att vi vid tidpunkten ska ha en ny svensk regering som kan vara representerad men just på den punkten får vi avvakta något.

Kontakta Swecare för mer information och för att registrera dig på resan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar