fredag 24 oktober 2014

Delegationsresa till Peru


På torsdagsmorgonen inleddes delegationsprogrammet i Lima, Peru. Programmet innehöll även här möten med hälsoministeriet, centrala offentliga aktörer samt ett antal sjukhus och privata kliniker. Hälsosystemet i Peru utgörs liksom i Chile av olika komplexa försäkringssystem som ska komplettera varandra. En statlig variant under hälsoministeriet som erbjuds de allra fattigaste, en försäkring under 'Ministry of Labour' för de som arbetar och sedan en privat del som vänder sig i princip uteslutande till de med gott om pengar.

Ambassadör Kiefer och konsul Lars Andrén i möte med chefen på EsSalud

Ett av de intressantare mötena var med representanter för organisationen EsSalud, alltså den myndighet och försäkringslösning som ligger under Ministry of Labour. Alla arbetsgivare betalar in 9 procent av de anställdas löner till EsSalud och detta utgör finansieringen. I dagsläget ingår 10 miljoner (av totalt 30 miljoner) av befolkningen i EsSaluds program. Vidare driver EsSalud 400 olika sjukvårdsinrättningar över hela landet, från primärvård och vårdcentraler, till vanliga sjukhus och specialistsjukhus. De som ingår i försäkringen, dvs de flesta arbetande peruaner, har då fri tillgång till den vård de behöver och inga ytterligare kostnader eller avgifter krävs. Antalet personer som omfattas av programmet ökar med ca en halv miljon varje år och behoven av att utöka antalet vårdplatser är därmed i princip akut. I mötet talades om att 4000 fler vårdplatser planeras. De som har råd använder sig inte av EsSalud  utan vänder sig till de betydligt lyxigare privata klinikerna. De främsta problemen sägs vara de långa väntetiderna.

Delegationen på Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, det nationella cancerinstitutet

Liksom i Chile besöktes en rad olika sjukhus och kliniker, på den offentliga sidan det nationella cancerinstititutet, ett sjukhus enbart för cancersjukdomar som även ansvarar för att utfärda strategier och riktlinjer för hela landet. Sjukhusdirektören redogjorde för de nya satsningarna för att hantera cancer, Plan Esperanza. Man satsar mycket på förebyggande åtgärder, screening av de vanligaste formerna, bla bröst, cervix, tjocktarm, prostata etc.


Även i Lima ordnades en mottagning av konsulatet där en mängd sjukvårdsmänniskor samlades och diskuterade allt från äldrevård till ebola.  Sverige har idag ingen ambassad i Peru, den stängdes för ett par år sedan. Däremot finns en aktiv honorärkonsul, Lars Andrén, och ett antal lokalanställda som hanterar migration och visumfrågor men även främjande. Diskussioner om att skicka en svensk diplomat har dock förts, vi får se om det blir av nu när den nya regeringen tillträtt och lagt sin budget.


Vi tackar Business Sweden och ambassaden i Chile samt konsulatet i Lima för ett gott samarbete och en intressant resa till två relativt olika länder på den sydamerikanska kontinenten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar