tisdag 4 november 2014

Seminarium om Norden med Norge i fokus!

På efterfrågan av våra medlemsföretag så höll Swecare tillsammans med Business Sweden idag ett seminarium med fokus på den nordiska och den norska marknaden. Tanken är att vid ett antal tillfällen fokusera på de olika nordiska länderna och att detta också ska resultera i en eller flera aktiviteter i våra grannländer.

Norden har ett gott internationellt rykte när det kommer till välfärdsfrågor och i synnerhet hälso- och sjukvården. Det finns ett tätt samarbete mellan de nordiska länderna, bland annat med fri rörlighet och samarbete på socialförsäkringsområdet. De nordiska länderna utgör också Sveriges viktigaste handelspartners och är ofta den första internationella marknad ett företag möter. Trots detta finns utmaningar och ett stort behov av att förstå hur man gör affärer och hur marknaderna i dessa, våra grannländer, ser ut.

Dagen började med att Maria Helling hälsade välkomna och introducerade Nordiska Ministerrådets särskilda utredare Bo Könberg.

Den förre sjukvårdsministern Bo Könberg (FP) har lämnat 14 konkreta förslag till Nordiska ministerrådet om det framtida nordiska hälsosamarbetet. Förslagen rör samarbete kring antibiotikaresistens, högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, registerbaserad forskning, folkhälsa, jämlik hälsa, patientrörlighet, e-hälsa, välfärdsteknologi, psykiatri, hälsoberedskap, läkemedel, tjänstemannautbyte och nationella experter i EU-kommissionen. I dagarna kom en deklaration ut från de nordiska hälsoministrarna att påbörja uppföljningen av rapporten med följande förslag: högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, psykiatri, hälsoberedskap och tjänstemannautbyte. Kontakt kommer också ta med de ministerkollegor som ansvarar för utrikes- och biståndsfrågor för att diskutera förslagen om den ökande antibiotikaresistensen.


Business Sweden har tagit fram en rapport om hälso- och sjukvårdsmarknaden i Norge och Wilhelm Gatenbeck var på plats för att presentera denna. Bland annat berättade Wilhelm att utgifterna för hälso- och sjukvård i Norge ökar kontinuerligt vilket skapar stora möjligheter för svenska företag. Ett prioriterat område är E-hälsa.

Liselott Kilaas, koncernchef Aleris, var också på plats och berättade om den norska marknaden och Aleris erfarenhet från denna. Också Liselott tryckte på att de ökade behoven i Norge leder till stora möjligheter för den privata sektorn. Den norska sjukvården är i stort behov av effektivisering och här finns det en roll för den privata sektorn att spela.

Sista punkten på seminariet var en paneldiskussion med de tre talarna och här kom alla möjliga frågor upp. Bland annat diskuterades behovet av fler patologer, samordning av högspecialiserad vård mellan de nordiska länderna, patientsystem och ersättningssystem. Graden av öppenhet för nya innovationer i de olika länderna diskuterades också och slutsatsen här var att det ser ganska lika ut. Vi avslutade ett mycket intressant seminarium med ett trevligt mingel! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar