torsdag 6 november 2014

Business Networking Breakfast – Cancer Management and Care

Nu är Swecares tematiska nätverksfrukostar, eller Business Networking Breakfast, som vi valt att kalla dem i vårt kalendarium, igång!

Eftersom Swecare är en medlemsorganisation, är det viktigt för oss att ha koll på vad medlemmarna önskar, att stämma av vilka marknader och vilken typ av aktiviteter som är intressanta, och att kunna diskutera idéer direkt med er. I höst har vi därför börjat arrangera tematiska nätverksfrukostar, som också ger företagen möjlighet att prata med varandra för att kanske hitta möjligheter till samarbeten, gemensamma koncept, och, helt enkelt, om man är intresserad av att nätverka. Vi började med området ”diagnostic services” i oktober, och idag var det dags för ”cancer management and care”. Om ni har förslag på områden som ni tycker vi borde ta upp får ni gärna höra av er!
I morse samlades vi alltså för att diskutera ”cancer management and care”. Mötet inleddes med att Peter Söderman från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset presenterade den Nationella testbädden för innovativ strålterapi - ett intressant sätt för den offentliga och den privata sektorn att samarbeta och driva utvecklingen av cancervården vad gäller strålning. Den är ett sätt att samverka mellan universitetssjukhusen, de regionala cancercentren och sex företag inom strålterapi. Målet är att skapa en högspecialiserad testmiljö där företag kan utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med sjukvården, samverkan mellan företag och vård samt att fånga upp idéer med ursprung inom vården.
Därefter presenterades ett initiativ som tillkom efter förra höstens delegationsresa till Zambia, där Regionalt Cancercentrum och ett antal företag tillsammans med Swecare ville samarbeta för att bidra till utvecklingen av Zambias cancervård och genomförandet av deras strategiska plan inom området. Som ett led i det initiativet bjöd Swecare in chefen för det nationella cancersjukhuset, Cancer Diseases Hospital, Dr. Lishimpi, och hans kollega, Dr. Msadabwe, till möten i Stockholm i augusti. Vi anordnade då ett seminarium där de zambiska doktorerna presenterade på temat cancersituationen i Afrika söder om Sahara, utmaningar och strategier för framtiden.
Under hösten har vi fortsatt att jobba med initiativet, bland annat genom att planera en workshop med experter från Sverige och med deltagande av svenska företag, som kan ge exempel på hur deras lösningar kan användas i vården och bidra till att genomföra den svenska strategin. Tyvärr har planerna fått läggas lite på is, pga. att Zambias president avled förra veckan. Det är nu bäst att avvakta tills nyval hållits. Om vi kan gå vidare som planerat, kommer vi genomföra workshopen i Lusaka, under första kvartalet 2015. Deltagare blir zambiska experter och intressenter, svenska experter och ett antal svenska företag som kan visa på hur de kan bidra till utveckling och kvalitet i cancervården. Ett liknande sätt att arbeta skulle kunna vara aktuellt för andra länder.
Sedan kom diskussionen igång, med inlägg om att fokus inte bör ligga på bara strålterapi, utan ett bredare angreppssätt behövs, att det i t ex i afrikanska länder kan finnas problem med infrastruktur och att få folk att komma på upprepade behandlingar, vilket är ett krav för att en god cancervård. Vi fick höra att detta problem var tydligt i början av Hiv-epidemin i Afrika, men att det inte längre kvarstår när folk förstår att det är en livshotande sjukdom som måste behandlas och följas upp regelbundet. Kunskaps- och kompetensnivån i samarbetslandet är också viktig och är kanske det som man ska fokusera på, för att ha en grund att marknadsföra sina lösningar och produkter från. Under diskussionen hur svenska företag kan samarbeta lutade gruppen åt att paketlösningar kan vara att föredra, där kompletterande svenska företag på ett samordnat sätt, baserad på marknadskännedom, kan komma med ett gemensamt erbjudande. Swecare skulle kunna spela en viktig samordnande roll i ett sådant samarbete, men - vilket påpekades från företagshåll – så kan företagen också ta egna initiativ. Syftet bör vara ett företagssamarbete som kan samla olika kompetenser, verka för en övergripande struktur, stimulera till bättre cancervård internationellt, och främja svenska företag.
Medskick till företagen är att fundera på vilka marknader som skulle vara aktuella för ett samarbete, och Swecare kommer att kalla till ett nytt möte på andra sidan nyåret där vi kan fortsätta diskutera och förhoppningsvis bli lite mer konkreta, t ex genom att vi kan planera för en första aktivitet fokuserad på cancervård.
Är ditt företag eller organisation intresserad av att delta i det fortsatta arbetet, hör av dig till oss på Swecare, info@swecare.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar