tisdag 2 december 2014

Swecare uppmärksammar gårdagens internationella AIDS-dag!

Igår var det internationella AIDS-dagen. Swecare vill därför passa på att uppmärksamma dagen som ägde rum första gången år 1988 genom att lyfta ett av våra medlemsföretag som arbetar med frågan –Cavidi.

Vi frågade Cavidi varför det är viktigt att uppmärksamma dagen och hur de arbetar med HIV och AIDS?

Varje år uppmärksammar världen HIV på den internationella AIDS-dagen. Det kan tyckas vara ett mindre problem nu när Ebola uppmärksammas stort i Västafrika, men det är viktigt med ett fortsatt fokus på HIV eftersom det fortfarande är ett stort och växande problem. Ett problem som dessutom går att förhindra och behandla.

 Idag lever ca 35 miljoner människor med HIV runt om i världen och fler smittas dagligen (ca 6,300 – enligt UNAIDS siffror från 2012). Hur kan vi förhindra denna smittspridning? Delvis genom att uppmärksamma  den internationella AIDS-dagen för att påminna folk om att skydda sig från smitta under sexuella kontakter. Delvis genom bättre behandlingsprogram som når ut till fler, behandlar sjukdomen tidigare och följer upp de som får behandling.
Det finns flera initiativ idag som syftar till att utöka behandlingen och öka tillgången till bra diagnostik. Till exempel lanserade UNAIDS nyligen ”Diagnostics Access Initiative” som syftar till att 90 % av människor med hiv känner till sin hivstatus, att 90 % av de som känner till sin hivstatus får bromsmediciner och att 90 % av de som får bromsmediciner har tryckt tillbaka viruset. Detta är dock endast mål och speglar tyvärr inte nuläget. Man kan även fundera om de är för lågt satta mål. För att minska antalet som smittas måste de som har HIV behandlas så att de inte kan smitta andra. Det är där Cavidi kommer in. Cavidi har utrustning (HIV monitorering) för att mäta mängden virus i blodet på en smittad person där mätningen kan bli ett kvitto på att behandlingen fungerar. Om behandlingen fungerar så kan personen inte föra viruset vidare. Så med bra behandling och effektiv uppföljning kan vi få stopp på spridningen av HIV.
HIV monitorering från Cavidi minskar spridningen av HIV i Botswana
Vi på Cavidi är specialister på HIV monitorering och har varit föregångare i att göra dessa tester tillgängliga i de värst drabbade länderna. Vi är baserad i Uppsala men med stöd av Swecare, har vi vågat satsa på marknader som inte har de bäst utrustade labbmiljöerna. Cavidi vill fortsätta utveckla metoder så att vi når ut till personer som idag inte har tillgång till dessa tester för att täppa till ett växande behov och för att hjälpa bekämpa spridningen av HIV.

Vi behöver fortsätta uppmärksamma HIV eftersom antalet människor som lever med HIV fortsätter att växa, och många av dessa tyvärr fortsätter att föra smittan vidare. Tills vi får ut bättre behandlingsprogram som innehåller uppföljning av alla som en standard så kommer internationella AIDS-dagen att behövas.

Swecare tackar Cavidi för ett intressant inlägg om varför dagen bör uppmärksammas och hur deras utrustning kan spela en viktig roll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar